กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนกลุ่มประเทศยุโรป รวม 15 ประเทศ ร่วมหารือ

รมว.วท.เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนกลุ่มประเทศยุโรป รวม 15 ประเทศ ร่วมหารือ

พิมพ์ PDF

                      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนายวิกรม กรมดิษฐ์  ประธานกรรมการบริหารบริษัท อมตะจำกัด(มหาชน)ได้เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนกลุ่มประเทศยุโรป รวม 15 ประเทศ มาร่วมรับประทานอาหารกลางวันและฟังการบรรยาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ (Science City) ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้สนับสนุนด้านนโยบาย การวิจัยและพัฒนา การบริการทดสอบ ฯลฯ แก่ภาคการผลิต ณ โรงแรมพูลแมน ถนนศรีอยุธยา

 

ข้อมูลโดย : สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ โทร.02-3544466 ต่อ 731

ภาพโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 02-3544466 ต่อ 199

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป