กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ แถลง เปิดตัว ภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ อะตอมเพื่ออนาคต ชุด “อะตอมมิค แก๊งค์”

กระทรวงวิทย์ฯ แถลง เปิดตัว ภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ อะตอมเพื่ออนาคต ชุด “อะตอมมิค แก๊งค์”

พิมพ์ PDF
 

          ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัว  ภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ  อะตอมเพื่ออนาคต ชุด อะตอมมิค แก๊งค์และการเสวนาเรื่อง โลกนิวเคลียร์กับมนุษย์ สู่การเผยแพร่สื่อสู่เยาวชน โดยมี ศ.ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  คุณจิรายุ  ละอองมณี (น้องเก้า) ดารานักแสดง  สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน  ณ ห้องโถงชั้น 1  อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2553


 

           

          ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กล่าวว่า

พลังงานธรรมชาติที่เราใช้กันในปัจจุบันนั้น  ขณะนี้เริ่มลดน้อยลงไป   เราจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาหาพลังงานทดแทน  พลังงานนิวเคลียร์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้  หลายปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์อย่างกว้างขวาง ภายใต้การควบคุมในอัตรา และระดับพลังงานตามที่มนุษย์ต้องการ  และเนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์มีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และอันตราย  จึงจำเป็นต้องมีการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  วางแผน  และเตรียมการอย่างรอบคอบ  เพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุด จากนิวเคลียร์

             
         
ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช   กล่าวต่อว่า   เมื่อพูดถึงปรมาณู คนทั่วไปมักจะคิดว่าอันตราย เพราะสงครามในอดีตที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายอย่างมากมาย   ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องด้านพลังงานนิวเคลียร์  จึงถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเมื่อทราบว่า ทาง ปส. ได้มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อใช้เผยแพร่สู่กลุ่มเยาวชนทั่วประเทศ ในรูปแบบของภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ ที่มีเนื้อหาสนุกเข้าใจง่าย  เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปก็ดีใจและอยากสนับสนุน เชื่อว่าสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์  อะตอมเพื่ออนาคต ชุด อะตอมมิค แก๊งค์ นี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและอนาคตต่อไป

 

            ศ.ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)   กล่าวว่า ประเทศไทยได้เริ่มนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มานานแล้ว  เช่น ทางการแพทย์ ที่ได้นำเครื่องฉายรังสีแกมมา โคบอลต์-60  เพื่อนำไปรักษา โรคมะเร็ง  ด้านเกษตร  ด้านอุตสาหกรรม  และด้านสิ่งแวดล้อม  ก็ได้มีการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้  แต่ด้วยความซับซ้อนของเนื้อหาเนื่องด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นวิทยาการขั้นสูงที่ต้องอาศัยพื้นฐานวิชาการและความรู้ ความเข้าใจ  ซึ่งถ้าเราเข้าใจก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างไม่รู้จบ  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดความเข้าใจของเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเยาวชน ที่จะมีบทบาทและหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต   ปส. จึงได้ผลิตสื่อออกมา 2 รูปแบบ คือ ภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ เรื่อง อะตอมเพื่ออนาคต ชุด อะตอมมิค แก๊งค์ นำเสนอผ่านตัวละครที่เป็นเด็ก ที่มีความสนใจและจะนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องของนิวเคลียร์ในแง่มุมต่างๆ และ หนังสือภาพประกอบการ์ตูนที่มีรูปเล่มและสีสันที่สวยงาม โดยเตรียมจัดส่งไปยังสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ  เชี่อว่าเราจะสามารถส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นด้วย 

 


           

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน มีนิทรรศการ อะตอม...เพื่อชีวิต นำเสนอความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอะตอมที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน  Dance Show ชุด อะตอมมิค แก๊งส์ เพื่อคุณ และ Standy Character แนะนำตัวละคร รูปลักษณะ และอุปนิสัยตัวการ์ตูน 

 

            สำหรับ ภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ  อะตอมเพื่ออนาคต ชุด อะตอมมิค แก๊งค์ เป็นเรื่องราวของ สามสาวอะตอมมิค แก๊งค์ ที่มี 3 บุคลิก ได้แก่ ธัญญ่า  เบลล์  และแอนนา  ที่จะพบเพื่อนใหม่ คือ หนูน้อยอะตอมจากโลกวิทยาศาสตร์  นอกจากนี้ ยังมี เรย์แมน ซูเปอร์ฮีโร่ ขวัญใจเด็กๆ ที่จะมาให้ความรู้เรื่องกัมมันตรังสี และด๊อกเตอร์ควันตัม  นักวิทยาศาสตร์คนเก่ง ที่จะมาคอยให้คำแนะนำเรื่องพลังงานนิวเคลียร์  เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์  สทท.  (ช่อง 11 เดิม) ทุกวันอาทิตย์ ก่อน 9.00 น.  และทางสถานีเคเบิ้ล LiveTV ช่อง one variety ทุกวันจันทร์ ศุกร์  ระหว่างเวลา 06.30 07.00 น. และ Rerun ระหว่างเวลา 19.00 19.30 น.    

 

 

 

 

 

 

          สถานศึกษาหรือหน่วยงานใดสนใจ   ติดต่อได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  Call Center โทรศัพท์ 0 2579 2888

 

ผู้เขียนข่าว
: นางสาวอุษา  ขุนเปีย   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2354 4466  ต่อ 120

 

ถ่ายภาพโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 0 2354 4466  ต่อ 199 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป