กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สทน.โดยกระทรวงวิทย์ ฯ จัดแถลงข่าว “หนึ่งวันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์"

สทน.โดยกระทรวงวิทย์ ฯ จัดแถลงข่าว “หนึ่งวันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์"

พิมพ์ PDF

 

           
 


         (วันที่
9 กุมภาพันธ์ 2553 )    ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “หนึ่งวันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์ : Nuclear in your life”   โดยมี ผศ.ดร. สมพร จองคำ ผู้อำนวยการ สทน. สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
      ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กิจกรรม “หนึ่งวันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์ Nuclear in your life” เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
           

      ดร.สุจินดา โชติพานิช กล่าวต่อว่า นิวเคลียร์ เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์หลากหลายด้าน ทั้งด้านการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม การวิจัยและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุคใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และสร้างงานแก่ประชาชนได้ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เร่งสนับสนุนและรวบร่วมผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จ และสนับสนุนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การฉายรังสีผลไม้ส่งออก และส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และผลงานวิจัยที่มีประโยชน์เหล่านี้ แก่ประชาชนทั่วไป   ประชาชนส่วนใหญ่ยังคิดว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เป็นเรื่องไกลตัว หรือเรียนรู้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มนักวิชาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งๆ ที่จริงแล้ว เราทุกคนต่างเกี่ยวข้องและใช้จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และจำเป็นต้องได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยตรง ต้องขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม
“หนึ่งวันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์: Nuclear in your life” นี้ขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ประโยชน์และผลงานวิจัยของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 

 
      


      ดร.สมพร จองคำ ผุ้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทน. นอกจากบทบาทภารกิจในการค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและการวิจัยแล้ว อีกหนึ่งภารกิจ อีกอนึ่งภารกิจที่เราให้ความสำคัญไม่ยิ่งยอนไปมากกว่ากันคือ การเผยแพร่รางความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ สทน. จึงได้ดำเนินการ
“โครงการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์” ขึ้นในปี 2552 ต่อเนื่องปี2553นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและจัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
 
            สำหรับกิจกรรม “วันอัศจรรย์กับนิวเคลียร์: Nuclear in your life” จะจัดขึ้น ณ ลานอีเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 53 เป็นการรวบรวมนานาความรู้ ประโยชน์ข้อมูล ผลงานวิจัย โครงการวิจัยสินค้าผลิตภัณฑ์ที่นำผลงานวิจัยไปใช้รวมทั้งประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศไทย และของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)มานำเสนอสู่สายตาประชาชนผ่านกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ ตลอดระยะเวลา 1 วันเต็ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมผัสและตื่นตาไปกับความอัศจรรย์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อาทิ การพูดคุยในหัวข้อ อัศจรรย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับโรคมะเร็ง อัศจรรย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการศึกษา อัศจรรย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการเกษตรและอาหาร โดยมีวิทยาการและแขกรับเชิญ ที่มาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ การแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในรูปแบบแฟชั่นโชว์กว่า 38 ชุด นิทรรศการให้ความรู้ บูทจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมทั้งเกมส์ และกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย
 
         

  
 
 
 
      นอกจากนี้  คุณธนพล คงชล   และคุณปิยะวรรณ คงชล จากบริษัท สยาม บูทโทแพซ แอนด์ มาสเทอพีส เจมส์ จำกัด ร่วมพูดคุย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับธุรกิจอัญมณี จากนั้นเป็นการแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด “Nuclear New Look for your life” จำนวนสี่ชุดได้แก่ 1.ชุดด้านอาหาร 2 .ชุดด้านการเกษตร 3.ชุดด้านการแพทย์ 4. ชุดด้านอุตสาหกรรม (อัญมณี) นำโดย คุณเปิ้ล ภารดี อยู่ผาสุก ดารา-นักแสดง ชื่อดัง ซึ่งผู้ร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 
 
ผู้เขียนข่าว : นายนที ใจดี  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 0 2354 4466 ต่อ120
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 0 2354 4466 ต่อ 199  
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สทน.เชิญร่วมประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งสำคัญของไทย พบสุดยอดนวัตกรรมจากทั่วโลก
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» ผู้แทนหน่วยกักกันพืชออสซี่ชื่นชมมาตฐาน ศูนย์ฉายรังสี สทน. พร้อมฉายรังสีผลไม้ส่งออกไปออสเตรเลีย
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
» “พิเชฐ” เผยผลสำเร็จหลังเยือนญี่ปุ่น องค์กรวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมเพิ่มลงทุนงานวิจัยในไทย หนุนอุตสาหกรรมยุคใหม่ สานฝันโครงการฟู๊ดอินโนโพลีส
» วท. รุกสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์รับ AEC ผุดเวทีแข่งขัน – ค่ายวิทย์เพื่อเยาวชนอาเซียน
» กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 4 ชิ้น ฝีมือคนไทย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป