กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมต.กัลยา ลงพื้นที่โคราช เยี่ยมชมห้องเรียนวิทย์ฯ

รมต.กัลยา ลงพื้นที่โคราช เยี่ยมชมห้องเรียนวิทย์ฯ

พิมพ์ PDF

(20 กุมภาพันธ์ 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง เดินทางไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

          ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ รายงานความก้าวหน้าโดยสรุป ว่า “โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนงบประมาณ เริ่มรับนักเรียนรุ่นที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อปี 2551 จำนวน 30 คน นักเรียนชาย 21 คน หญิง 9 คน สำหรับในปี 2552 ได้คัดเลือกนักเรียนเรียบร้อยแล้วและเตรียมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมช่วงกลางเดือนมีนาคม ศกนี้

            ดร.ราเชนทร์ รายงานต่อว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่  ชุดที่ 1คณะกรรมการบริหารโครงการ มีอธิการบดี ผอ.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นที่ปรึกษา ชุดที่ 2 คณะกรรมการดำเนินงาน มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นที่ปรึกษา และชุดที่ 3 เป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตร ซึ่งจะร่างหลักสูตรขึ้นเป็นการเฉพาะ มุ่งจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะกระบวนการคิดของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาน พร้อมสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีรูปแบบการเรียนการสอน “Team Teaching” ในรายวิชาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมสอนระหว่างคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยใช้เครื่องมือปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ผลงานเด่นของนักเรียนในโครงการที่ผ่านมาได้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันรายการ ศึกอัจฉริยะนักวิทยาศาสตร์ clever camp ได้รับทุนการศึกษา 85,000 บาท นอกจากนี้นักเรียนได้ผ่านการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 จำนวน 19 คน และค่าย 2 จำนวน 15 คน

            ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า “ถือเป็นความโชคดีอย่างมากของนักเรียนในโครงการทุกคน ที่ได้มีโอกาสมาเป็นนักเรียนในโครงการดังกล่าว จึงอยากให้ตระหนักว่า กว่าจะมีโครงการดีๆ อย่างนี้เกิดขึ้นได้นั้น ต้องผ่านความพยายามผลักดันของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายสมัย ไม่ว่าจะเป็นสมัยท่านนายกชาติชาย ชุณหวัน ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จนได้กลายเป็นสถาบันเคียงข้างโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จนทำให้เกิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเติบโตได้อย่างงดงานในวันนี้ สิ่งที่อยากจะฝาก คือ นักเรียนจะต้องไม่มุ่งมั่นเฉพาะการเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นเด็กที่ เก่ง ดี และมีวัฒนธรรมด้วย ซึ่งช่วงปิดเทอมอยากให้ผู้บริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมและครอบครัวด้วย เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับเด็กมากยิ่งขึ้น และถือเป็นการแทนคุณแผ่นดินที่ได้หยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ เหล่านี้” 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และกระทรวงเกษตร
» วว.เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว
» สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
» ดร.พิเชฐพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
» รมว.วท. เปิดโครงการ มอบกล้องโทรทัศน์ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง
» ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
» ดร.พิเชฐ ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 27 ณ สนามศุภชลาศัย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป