กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ สุรนารี เสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

เปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ สุรนารี เสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

พิมพ์ PDF

(20 กุมภาพันธ์ 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงานเปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Grand Opening Science Park Suranaree University of Technology ณ วาไรตี้ฮอลล์     ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์   จ.นครราชสีมา
 

 

 

 

 

 

 

 

            ศ.ดร.ประสาท  สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า การเปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ให้สถานประกอบการและประชาชนทั่วไปรับทราบแนวคิดและบริการของอุทยาน ที่สามารถช่วยผู้ประกอบการในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา มาสนับสนุนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้แนวคิด  “Way to Success บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ” อุทยานฯ ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส. และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มทส. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวิจยและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการยกระดับการผลิต โดยให้บริการด้านวิจัยและพัฒนา อาทิ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ เอกชน บริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้คำแนะนำ”

            อธิการบดี มทส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันทีผู้ประกอบการใหม่ที่เข้าร่วมโครงการกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส. โดยขอรับบริการที่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ จำนวน 18 ราย ร่วมโครงการ ITAP 23 ราย ให้บริการอื่นๆ เช่น วิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ กว่า 500 ราย ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 72 ราย  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส. โทรศัพท์ 0-4422-  4082-4 E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป