กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีเปิดการอบรม เรื่อง" Training workshop on Astronomical Science"

พิธีเปิดการอบรม เรื่อง" Training workshop on Astronomical Science"

พิมพ์ PDF


 
     
 

     ดร.สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “Training workshop on Astronomical Science” โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ บรูไน ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และไทย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร พว.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553


 

 
    
     ดาราศาสตร์คือวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุท้องฟ้า รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพทางเคมี อุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า  ตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ นอกจากนี้ยังเป็นสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ที่บุคลทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างมากที่สุด  นับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา  ได้มีการสังเกตวัตถุท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญมากมายด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง  และวัตถุทางดาราศาสตร์หลายอย่างก็ได้ถูกค้นพบเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อ 400 ปีที่ผ่านมา กาลิเลโอได้ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศขึ้น เพื่อสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ และมีการพบหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลมากมาย
 


 

 
    
     ในปี พ.ศ. 2552 หรือ ค.ศ.2009 องค์การสหประชาชาติและองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นปีดาราศาสตร์สากล  โดยมาการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2551 และมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากเป็นการครบรอบ 400 ปีของการพิสูจน์ เรื่อง ดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล ของนิโคลเลาส์ โคเปอร์นิคัส โดยการใช้กล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ของกาลิเลโอ  จึงได้เห็นว่าความรู้ทางดาราศาสตร์ได้พัฒนามาเรื่อยๆ  จนมาถึงปัจจุบันที่เราสามารถใช้เครื่องมือตรวจที่จับแสงที่มองไม่เห็นได้  ตรวจจับเคลื่อนวิทยุที่ส่งออกมาจากดวงดาวต่างๆ และในที่สุดมนุษย์สามารถส่งยานอวกาศไปสู่อวกาศได้  ทำให้สามาค้นพบข้อมูลต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ  ในขณะเดียวกันความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
 


 

     

     การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารวมโครงการจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ บรูไน ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม และไทยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และเทคนิควิธีการจัดทำเครื่องมือในการเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์  ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างแท้จริง

ผู้เขียนข่าว : นที  ใจดี 

ภาพโดย :    สุนิสา  พากเพียร 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02-3544466 ต่อ 120

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป