กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ติดตามข่าวสารโครงการ"รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคฯ"

ติดตามข่าวสารโครงการ"รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคฯ"

พิมพ์ PDF

 

   ปัญหาลำไยค้างสต็อค 46,800 ตัน หากต้องทำลายโดยการเผาหรือฝังกลบ จะมีกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณสูงในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาสร้างเครื่องอัดแท่งชีวมวลขึ้นได้เองในประเทศเป็นผลสำเร็จ จึงอยากจะนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาลำไยที่เกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ จะได้ผลพลอยได้เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง   ชีวมวลใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ติดตามข่าวสารโครงการ"รีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคได้ที่
 Http://www.most.go.th/lumyairecycle

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป