ปส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

พิมพ์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 19 (วทร.19) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2552 ซึ่งภายในบูธของ ปส. มีการจัดตั้งแสดงชุดนิทรรศการ “การสร้างความตระหนักและความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุก เล่นเกมส์ต่าง ๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัล โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ ในระหว่างทำกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากเยาวชนและประชาชนทั่วไป
 

 

                นอกจากนี้ นางประไพพิศ สุปรารภ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู และนางสาวอุษา กัลลประวิทย์ นักฟิสิกส์รังสี ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้การบรรยาย ในการจัดการประชุมวิชาการกลุ่มย่อยในหัวข้อ “รอบรู้เรื่องนิวเคลียร์” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจาก ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้

                ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ที่ www.oaep.go.th

 


 

Tags สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - การประชุมวิชาการ - วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» การผลักดันร่างพรบ.นิวส์เคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้ 25 มิถุนายน 2559
» วิสัยทัศน์ของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
» ประวัติความเป็นมาของ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
» สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
» ปส. จัดอบรม บุคลากรห้องปฏิบัติการสวนหัวใจเน้นความปลอดภัย ตามหลักสากล
» ปส. เตรียมความพร้อมมาตรการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์ ก่อนฝึกซ้อมร่วม ไทย – มาเลเซีย
» แถลงข่าวความคืบหน้า เหตุการณ์พบวัตถุต้องสงสัย ปส.ยืนยันความปลอดภัยแก่ประชาชน