กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

ปส. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

พิมพ์ PDF

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 19 (วทร.19) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2552 ซึ่งภายในบูธของ ปส. มีการจัดตั้งแสดงชุดนิทรรศการ “การสร้างความตระหนักและความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุก เล่นเกมส์ต่าง ๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัล โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ ในระหว่างทำกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากเยาวชนและประชาชนทั่วไป
 

 

                นอกจากนี้ นางประไพพิศ สุปรารภ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู และนางสาวอุษา กัลลประวิทย์ นักฟิสิกส์รังสี ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้การบรรยาย ในการจัดการประชุมวิชาการกลุ่มย่อยในหัวข้อ “รอบรู้เรื่องนิวเคลียร์” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจาก ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้

                ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ที่ www.oaep.go.th

 


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป