กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ โดย เอ็มเทค ประกาศความสำเร็จเปิดตัวพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

กระทรวงวิทย์ฯ โดย เอ็มเทค ประกาศความสำเร็จเปิดตัวพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

พิมพ์ PDF

 

 

       ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานงานแถลงข่าวความสำเร็จงานวิจัย "พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เอ็มเทค"และความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการร่วมทดสอบการผลิตเม็ด การขึ้นรูปถุง และการทดสอบการใช้งานสำหรับเทคโนโลยีไบโอพลาสติกในระดับอุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย  และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ ห้องโถง ชั้น 1อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่ 5 มกราคม 2553

          ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งานวิจัยพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพนี้ ได้สำเร็จและพร้อมในการถ่ายทอดให้ภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการผลิตและการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ  ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากทั่วโลก เพราะพลาลสติกธรรมดาที่ย่อยสลายไม่ได้ เมื่อถูกนำไปทิ้งก็มีปัญหากับสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะนำมา recycle ได้ก็ตามแต่ก็นำมาใช้ได้น้อย  ตัวอย่าง เช่นกองขยะฝังกลบ  เมื่อผ่านไปหลายๆปี ส่วนที่ย่อยสลายได้ก็หายไปยุบไปเป็นดินสารอินทรีย์  แต่เหลือเศษพลาสติก ถุงพลาสติก เต็มไปหมด
 ทั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ นักวิจัยของเอ็มเทค คือ ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย ได้ทำการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จนสามารถหาสูตรที่เหมาะสมของการใช้สารตั้งต้นที่เป็น PLA หรือ สารที่มีคุณสมบัติที่มีราคาแพง ร่วมกับ แป้งมันสำปะหลัง และแคลเซี่ยมคาร์บอเนต ที่มีราคาถูกมีคุณสมบัติต่างกัน มีราคาต้นทุนต่างกัน ซึ่งผู้ผลิตสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตได้

 


           จากสิ่งประดิษฐ์ของเอ็มเทค ได้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคือ คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ที่เป็นทั้งนายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และยังเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกพลาสติกรายใหญ่ของประเทศ ซึ่งในวันนี้ก็จะมาร่วมกับเอ็มเทค ในการทดสอบสูตรต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมทางเทคโนโลยีการผลิตมากน้อยเพียงใด เมื่อนำไปผลิตเป็นถุงหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ

          การยืนยันความสามารถการย่อยสลายทางชีวภาพ มีความสำคัญซึ่งต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐานซึ่งทางเอ็มเทค มีห้องปฏิบัติการทดสอบบการย่อยสลายทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล แห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศไทยที่สามารถให้การรับรองผลการย่อยสลายได้ การทำงานที่ครบวงจรเช่นนี้จึงทำให้สิ่งประดิษฐ์กลายเป็นนวัตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ในตลาด และสร้างผลกระทบทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับธรรมชาติของเราอีกด้วย


       รศ.ดร.วีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา  ผู้อำนวยการเอ็มเทค กล่าวว่า ความสำเร็จงานวิจัย “พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต ที่สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยวัตถุดิบหลักคือ แป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์การเกษตรของประเทศ

     นอกจากนี้ เอ็มเทค ขอเปิดตัวห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของวัสดุแห่งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกตามมาตรฐานสากลเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ สามารถทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D5338-03 และ ISO 148550-04 และดัดแปลงสำหรับการทดสอบมาตรฐาน ISO 14851-04 และ ISO  14855-04 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับสำหรับใช้ทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของพลาสติกภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ และกำลังดำเนินการขอรับรองมาตรฐานมาตรฐาน ISO 17015 ซึ่งคาดว่าจะได้รับประมาณปลายปี 2554 หลังจากได้รับการรับรองแล้ว ห้องปฏิบัติการจะเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานนานาชาติพร้อมรับความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถใช้บริการและร่วมวิจัย พัฒนาด้านพลาสติกย่อยสลายได้ต่อไป เพื่อลดการนำเข้า เพิ่มประโยชน์และมูลค่าวัตถุดิบจากภาคการเกษตร ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมาใช้ทดแทนพลาสติกทั่วไปที่ไม่ย่อยสลาย ลดการเพิ่มของขยะพลาสติกและมุ่งสู่เป้าหมายในการเพิ่มความเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนของวัสดุที่ได้รับพัฒนาขึ้นต่อไป


 

ผู้เขียนข่าว  : นาย นที  ใจดี   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ      : นางสาว ศิรินารถ  เนียมคล้ำ  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป