กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ พร้อม “อัดแท่งชีวมวลลำไยค้างสต๊อค”

ก.วิทย์ฯ พร้อม “อัดแท่งชีวมวลลำไยค้างสต๊อค”

พิมพ์ PDF

 


          (24 ธันวาคม 2552) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้ดำเนินโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคปี 2546 และ 2547 โดยใช้เป็นพลังงานชีวมวล เปิดแถลงข่าวเปิดโครงการอย่างเป็น โดยเลือกโกดังธนบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ อ.เมือง จ.ลำพูน หลัก กม.ที่ 61-62 เส้นทางเชียงใหม่-ลำปาง เป็นสถานที่เปิดตัวโครงการต่อสื่อมวลชน  หน่วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชนที่สนใจ โดยมีนายทรงชัย        วงศ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และร่วมในพิธี

         นางนิตยา  พัฒนรัชต์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประธานการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการรีไซเคิลลำไยค้างสต๊อคฯ ในครั้งนี้ กล่าวว่า “หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการทำลายลำไยองแห้งปี 2546 และ 2547 จำนวน 46,800 ตัน ซึ่งเก็บอยู่ในโกดังสินค้า 60 แห่ง ในจังหวัดลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และเชียงราย โดยให้แปรรูปหรือรีไซเคิลเป็นแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล ภายในวงเงินงบประมาณ 80 ล้านบาท แล้วนั้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกัลป์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการดังกล่าว โดยมอบหมายให้หน่วยงานภายใต้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับสมาคมจักรกลไทย ซึ่งที่ผ่านมาระหว่างรองบประมาณดำเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการส่งวิศวกรสำรวจโกดังทั้ง 60 แห่ง การวางแผนจัดวางเครื่องจักรที่เหมาะสมกับพื้นที่  จัดเตรียมระบบไฟฟ้า และกำลังคน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำเกษตรกร  ประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่เป็นอย่างดี”

 

           “นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกร และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการดังกล่าว ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดประชุมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีผู้ร่วมประชุมในครั้งนั้นกว่า 200 คน  สำหรับการแถลงข่าว ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดตัวโครงการฯ อย่างเป็นทางการหลังจากได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว และเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดย วัตถุประสงค์การแถลงข่าวในครั้งนี้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต้องการเปิดเผยการทำงานให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบถึงความตั้งใจที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาพี่น้องเกษตรกร และปัญหาของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  ซึ่งระยะเวลา 5 - 11 เดือนนับจากวันนี้ไป กระบวนการทำงานรีไซเคิลลำไยฯ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและประชาชนสามารถรับรู้ ตรวจสอบได้ ทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ คือ ตัวแทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯยังมีโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรภาคเหนือในระยะยาว ต่อไป”  นางนิตยา กล่าวทิ้งท้าย

 

 
          การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการรีไซเคิลลำไยฯ ในวันดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลโครงการ ได้แก่ นายวีรชัย  อาจหาญ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นายณรงค์ สกุลศิริรัตน์  อุปนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย  พร้อมทั้งเชิญผู้แทนเกษตรกรจังหวัดลำพูน นางสาวอำไพ  ไชยพิจิตร  กล่าวถึงความคาดหวังของพี่น้องเกษตรกรภาคเหนือในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยเสนอโครงการขยายผลลำไยครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างยั่งยืน ซึ่งมีรูปแบบแนวทางการสร้างความเข้มแข้งตั้งแต่การผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาลำไยแห่งชาติ  การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  การจัดตั้งหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมลำไยไร้ของเสียและสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ตลอดไปจนถึงระบบการตลาด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพลังงาน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

 

ข่าวโดย : เทียรทอง  ใจสำราญ 
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
โทร 0 2354 4466 ต่อ 633 โทรสาร 0 2354 3712
E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป