กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สนช.ประกาศศักยภาพไทยก้าวสู่ผู้นำระดับภูมิภาค จัดโชว์ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในโลกอนาคต

สนช.ประกาศศักยภาพไทยก้าวสู่ผู้นำระดับภูมิภาค จัดโชว์ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในโลกอนาคต

พิมพ์ PDF

            

              สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ ด้านผลิตภัณฑ์อาหารในโลกอนาคต (InnovAsia 2009 Food in the Future) ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อนำเสนอทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร รวมถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารในระดับภูมิภาค
              นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “สถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ควรได้รับความสนใจ นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงด้านองค์ประกอบของประชากรผู้บริโภคที่ต่างจากในอดีตรวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การใส่ใจคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร ทำให้เกิดสายผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์ (functional food and nutraceutical) อาหารทางการแพทย์ (medical food) ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ (organic food) และผลิตภัณฑ์อาหารที่เกิดขึ้นใหม่ทางนวัตกรรม (novel food) จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคในวันนี้ได้ “ลงทุน” มากขึ้นในอาหารที่รับประทานแลละก็ยังมีความสนใจอย่างมากในด้านการดูแลสุขภาวะของตนเอง


                 นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช. เปิดเผยว่า “เมื่อพิจารณาขนาดและแนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารในตลาดโลก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและอาหารทางการแพทย์ พบว่าภาพรวมของอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มุ่งเน้นเรื่องความใส่ใจต่อสุขภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร และต้องสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงทิศทางแนวโน้มของตลาดในผลิตภัณฑ์อาหารข้างต้นในอนาคต”

 
                  งานประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ ด้านผลิตภัณฑ์อาหารในโลกอนาคต หรือ FIF2009 จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารที่สอดคล้องกับกระแสความต้องการในตลาดโลก ส่งผลให้เกิดการลงทันในธุรกิจนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยต่อไป โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจากในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก เช่น บริษัท บาเยิร์น อินโนเวทีฟ (ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี) Society for Techno-Innovation of Agriculture, Forestry and Fisheries (STAFF - ประเทศญี่ปุ่น) และองค์กรสำรวจอวกาศการบินของญี่ปุ่น (Japan Aerospace Expioration Agency; JAXA) สำนักงานคณะการการอาหารและยา สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากบรษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทิปโก้ ประเทศไทยจำกัด(มหาชน)เครือบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 
                   FIF 2009 เป็นงานประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติที่มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหารชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ 1) ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์ (functional food and nutraceutical) 2)อาหารทางการแพทย์ (medical food) 3)ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ (organic food) 4)ผลิตภัณฑ์อาหารที่เกิดขึ้นใหม่ทางนวัตกรรม (novel food) ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสอดคล้องกับกระแสความต้องการของตลาดโลก นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอแง่มุมของการตลาด การลงทุน กฎหมาย รวมถึงความปลอดภัยของอาหาร


                     FIF 2009 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำทั่วโลกจำนวน 35 ท่าน มาบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น “อุปสรรคและโอกาสในการทำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร” โดย ดร.แมททีอัส คอนราด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจากบริษัท บาเยิร์น อินโนเวทีฟ ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี “มุมมองของการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารในญี่ปุ่น” โดย แคททารีน ดิมัตตโอ ประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ IFOAM จากประเทศสหรัฐอเมริกา “ผลิตภัณฑ์อาหารในโลกอนาคต : อุปสรรคและโอกาสของประเทศไทย” โดย ดร.ดรุณี เอ็ดเวิร์ส นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีผู้ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 400 ท่าน


                    สำหรับส่วนนิทรรศการแสดงตัวอย่างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร แบ่งออกเป็น 4  กลุ่ม ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี สหพันธรัฐเยอรมนี และประเทศไทย ซึ่งขณะนี้มีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานนิทรรศการแล้วมากกว่า 40 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ เหล่านี้จะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นของตนมาจัดแสดงภายในงานฯ เช่น “ผลิตภัณฑ์อาหารชะลอความแก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวสำหรับผู้ป่วยโรคไต อาหารสำหรับมนุษย์อวกาศ” จากประเทศญี่ปุ่น “เครื่องดื่มสำหรับลดคอเลสเตอรอล” จากสหพันธรัฐเยอรมนี “นมข้าวอะมิโน” จากมหาวิทยาลัยมหิดล “ผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพพาลาทีน” จากบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด และ “ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งอินทรีย์ทางการแพทย์” จากบริษัท สยามเมียลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นต้น

ผู้เขียนข่าว : นางสาวณัฏฐธิดา คุมพรรค  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 02 354  4466 ต่อ 120
ถ่ายภาพโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 02 354  4466 ต่อ 199
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป