กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การแสดง 4D ในโครงการ พ่อ... "The Greatest of the Kings The Greetings of the Land"

การแสดง 4D ในโครงการ พ่อ... "The Greatest of the Kings The Greetings of the Land"

พิมพ์ PDF

         ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชมการแสดง 4D ในโครงการ พ่อ... "The Greatest of the Kings The Greetings of the Land"

 

      ครั้งแรกของประเทศไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 และเป็นปีที่ 63 แห่งการครองสิริราชสมบัติในรัชกาลปัจจุบัน นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ และพร้อมที่เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบายการเทิดทูนสถาบันของชาติเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

       กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงจัดโครงการ "พ่อ... The Greatest of the Kings The Greetings of the Land" ขึ้นระหว่างวันที่ 5 -13 ธันวาคม 2552  ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยมีการแสดง 4D Visual Light & Sound ที่มีชื่อว่า "พ่อ... The Greatest of the Kings The Greetings of the Land" และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการแสดงมหรสพบนเวที รวมทั้งมีการบันทึกภาพบรรยากาศการจัดงาน เพื่อเป็นภาพความทรงจำในการแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรไทย

        การแสดง 4D Visual Light & Sound "พ่อ...The Greatest of the Kings The Greetings of the Land" เป็นการแสดงถึงมิติแห่งการสร้างจินตนาภาพให้เกิดมิติทั้ง 4 สรรค์สร้างขึ้นเป็นโชว์อันตระการตา  และถ่ายทอดให้ปรากฏบนสถาปัตยกรรมอันงดงาม ซึ่งเป็นการแสดงที่กำลังนิยมในหลายประเทศ

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02-354-4466 ต่อ 199

ถ่ายภาพโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป