กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือประจำปี ครั้งที่ 4

นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือประจำปี ครั้งที่ 4

พิมพ์ PDF

 

     ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ  ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยาซึ่งมีกำหนดจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2552 เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือประจำปี (Annual Consultation AC) ครั้งที่ 4 กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

 

ดา โต๊ะ ซรี มูฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน อับดุล ราซัก (Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak) นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยา มีกำหนดจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2552 เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือประจำปี (Annual Consultation – AC) ครั้งที่ 4 กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และเป็นการประชุมหารือประจำปีครั้งแรกระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้งสอง
           การระชุมหารือประจำปี ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความคุ้นเคยและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ติดตามความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในด้านต่าง ๆ ที่ได้มีการหารือไว้ระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 และระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับ พื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย (Joint Development Strategy - JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย - มาเลเซีย (Joint Commission - JC) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2552 ณ เมืองโกตากินะบะลู รัฐซาบาห์ 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเดินทางไปจังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมในพิธีเปลี่ยนชื่อสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ 2 เป็น “สะพานมิตรภาพ” และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการบริหารจัดการ บำรุงรักษา และใช้สะพานดังกล่าว ตลอดจน เยี่ยมชมโรงเรียน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตสินค้า OTOP

เขียนข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02-354-4466 ต่อ 199

ถ่ายภาพโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป