กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ผู้แทนจาก EUAsia Grid เข้าพบหารือ เนื่องในโอกาสจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้แทนจาก EUAsia Grid เข้าพบหารือ เนื่องในโอกาสจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

พิมพ์ PDF

     

      เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ให้    ดร.มาร์โค พากาโนนิ ดร.ไซม่อน ลิน และ ดร.โมนิกเพ็ตทิดิเดีย ผู้แทนจาก EUAsia Grid เข้าพบหารือ เนื่องในโอกาสจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ EUAsiaGrid Workshop for Natural Disaster Mitigation  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง   2 ธันวาคม 2552 โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากยุโรปและเอเชียรวม 8 ประเทศ เพื่อหาแนวทางวิจัยและพัฒนาร่วมกันให้เกิดระบบข้อมูล โดยเทคโนโลยี Grid ด้านบรรเทาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยจากแผ่นดินไหว และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

      

      การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรเทาภัยธรรมชาติร่วมกันระหว่างยุโรปและเอเชียต่อไปในอนาคต สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ข่าวโดย : นายสุนัย  แผ่นทอง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

ส่งข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02-3544466 ต่อ 199

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป