กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551

ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551

พิมพ์ PDF

            (2 กุมภาพันธ์ 2552) ฯพณฯ นายอำพน เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้กรุณาให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551 ที่จัดแสดงในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2552 ณ บริเวณพื้นที่ด้านข้างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

             สำหรับผลการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551 ได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ดังนี้

 


รางวัลที่ 1

            ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี  โดย นายสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์

รางวัลเชิดชูเกียรติ

            เครื่องปอกเปลือกกระเทียม โดย นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์

            เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง โดยนายสุทธิพร เนียมหอม
 
            เครื่องคัดขนาดไข่ โดย นายนุ้ย แจ้งประจักษ์

            เครื่องใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล โดย ว่าที่ ร.ต.ธานี  ศรีทอง

            ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ มีความเห็นว่าไม่มีผลงานใดที่โดดเด่น สมบูรณ์ และเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลที่ 2 และ 3

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป