กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เครื่องคัดขนาดไข่

เครื่องคัดขนาดไข่

พิมพ์ PDF

          รางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551 หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” ผู้ประดิษฐ์ : นายนุ้ย  แจ้งประจักษ์

 

            เครื่องวัดขนาดไข่เป็ดหรือไข่ไก่ ทำงานคัดขนาดโดยใช้น้ำหนักของไข่เป็นเกณฑ์ สามารถคัดขนาดไข่ให้ตรงตามความต้องการของท้องตลาด 7 ขนาด มีความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักไข่แต่ละขนาด ไม่เกิน 5 กรัม เป็นเครื่องจักรที่มีคุณค่าต่อเกษตรกรรายย่อยและพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากเครื่องคัดไข่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะในการคัดขนาดไข่ดีกว่าคน โดยสามารถคัดขนาดไข่ได้ 1500 ฟอง/ชั่วโมง บำรุงรักษาง่าย ช่วยลดแรงงานคนในการคัดขนาดไข่ มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากได้ติดตั้งระบบ Stop Clutch เสริมเข้าไป ในกรณีมีสิ่งกีดขวางเข้าไปในเครื่อง เครื่องจะหยุดการทำงานทันที โดยไม่มีการสึกหรอใดๆ มอร์เตอร์และชิ้นส่วนต่างๆ ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด เกษตรกรสามารถหาได้ในตลาดทั่วไป ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป