กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง

เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง

พิมพ์ PDF

            รางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551 หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” ผู้ประดิษฐ์ : นายสุทธิพร  เนียมหอม

 

            การปอกเปลือกหมากแห้งในปัจจุบัน ต้องใช้แรงงานคน และมีความยุ่งยาก เนื่องจากพ่อค้าหรือเกษตรกรต้องขนย้ายหมากที่ตากบนลานปูนแห้งส่งไปตามหมู่บ้าน แรงงานชาวบ้านต้องใช้มีดปอก ทำให้ได้ผลผลิตปริมาณที่ไม่แน่นอนในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินเดีย ปาีกีสถาน ศรีลังกา เนปาล เพื่อรับประทาน และนำไปผสมสีย้อมผ้าหรือทำยาเพื่อกินแล้วสดชื่น โดยมีรายได้จากการส่งออกประมาณปีละ 300 – 400 ล้านบาท

            เครื่องกะเทาะหมากแห้ง ทำให้ได้ผลผลิตเป็นหมากที่ปอกแล้วจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ผลผลิตที่ได้มาไม่เสียหายมาก อีกทั้งยังสามารถส่งผลผลิตได้ทันตามความต้องการของตลาด 

 

สอบถามเพิ่มเติม : 08 9821 6600

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป