กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล

ใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล

พิมพ์ PDF

            รางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551 หัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” ผู้ประดิษฐ์ : ว่าที่ ร.ต.ธานี ศรีทอง

 

            การส่งออกกุ้งกุลา มีการแข่งขันทางการตลาดสูง และถูกกีดกันทางการค้า ทำให้การส่งออกน้อยลง เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงกุ้งขาวแทน และพบว่ากุ้งขาวต้องการออกซิเจนในการดำรงชีพมากกว่า ขณะเดียวกัน เครื่องตีน้ำในปัจจุบัน จัดทำโดยการฉีดโมลเป็นชิ้นเดียวกัน ไม่ทนต่อการใช้งานกลางแจ้ง และแรงต้านที่เกิดระหว่างการหมุนกับน้ำ ทำให้เกิดการแตกบริเวณรอบแกนหมุน หากเกิดความเสียหาย ต้องเปลี่ยนทั้งชุด

            ใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล จัดทำโดยเปลี่ยนวัสดุจากพลาสติกเป็นท่อน้ำพีวีซี โดยนำมาผ่า และบานท่อด้วยแม่พิมพ์ที่เกษตรกรสามารถทำได้เอง  จากนั้นจึงทำการเจาะรู และสวมแกนเหล็ก ซึ่งทำให้มีความแข็งแรง สามารถตีน้ำได้แรง เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนมากขึ้น และลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย

ข้อดีของใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล

1. กินกำลังมอเตอร์และเครื่องยนต์น้อย
2. ไม่ต้องบำรุงรักษา สามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงกุ้งจนนำไปขาย และต่อไปประมาณ 3 ปี
3. มีราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับใบพัดในท้องตลาด
4. สามารถทำเองได้ และซ่อมได้เมื่อชำรุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ว่าที่ ร.ต. ธานี ศรีทอง 08 1896 6642

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป