กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์ สัญจร ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในนิทาน”

กิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์ สัญจร ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในนิทาน”

พิมพ์ PDF

 
 

   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์ สัญจร ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในนิทาน...คมความคิดจินตนาการจากผลกระทบภาวะโลกร้อน”  โดยมี ดร.อนุชา  เล็กสกุลดิลก  รองผู้ว่าการบริหาร วว.  และนางสาวปภาวี  เล็กสกุลดิลก   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนโยธินบูรณะ ภาคภาษาอังกฤษ  ผู้ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดการเขียนเรียงความระดับเยาวชน “ Junior  IMPAC   Dublin   Literary  Award   for  Thailand ”  ในหัวข้อ   “Once    Upon  a Time”  (การเขียนนิทานวิทยาศาสตร์)  และได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน International  IMPAC  Dublin  Literary   Award   ณ   กรุงดับลิน   ประเทศไอร์แลนด์   เป็นวิทยากรรับเชิญ  ร่วมให้ความรู้  เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน  2552  ณ  ร้านทรู  คอฟฟี่  ชั้น 2 สาขาสยามสแควร์  ซอย 3
 

  


      ดร.อนุชา  เล็กสกุลดิลก  กล่าวถึงเทคนิคในการเลี้ยงลูกให้คิดเป็นวิทยาศาสตร์ว่า  ครอบครัวจะให้ลูกมีความคิดเป็นของตนเอง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในครอบครัว  สนับสนุนในสิ่งที่ลูกอยากจะทำบนพื้นฐานของเหตุและผลที่ถูกต้อง  ให้อิสระในความคิด  นอกจากนั้นจะให้ความสำคัญในการศึกษาหาความรู้ในวันว่าง ด้วยการไปชมพิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรักและทำกิจกรรมร่วมกัน  ให้เกิดความคิดที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงความคิด ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ“ครอบครัวของเราพ่อแม่ลูกสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ทุกเรื่อง ให้อิสระทางความคิด   ให้ลูกได้ทำในสิ่งที่อยากทำแต่ต้องมีเหตุมีผล  วันว่างมักจะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เกิดความคิดที่หลากหลาย เปิดโลกทัศน์  ลูกสาวทั้งสองคนจะเรียนสายวิทยาศาสตร์ในช่วงมัธยม ซึ่งก็ไม่ได้บังคับเพียงแต่ให้คำชี้แนะว่าหากเรียนสายนี้ เมื่อถึงระดับอุดมศึกษาเขาสามารถเรียนต่อในแขนงวิชาอื่นๆ ได้หลากหลาย เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของแขนงวิชาอื่นๆอยู่แล้ว   ในการเขียนนิทานวิทยาศาสตร์ที่ลูกสาวได้รับรางวัลนั้น เขาเป็นคนคิดโครงเรื่องเองแล้วนำมาปรึกษาพ่อแม่ ซึ่งเราก็ให้คำชี้แนะและให้กำลังใจ...” รองผู้ว่าการบริหาร วว. กล่าว
 


      นางสาวปภาวี    เล็กสกุลดิลก   กล่าวว่า  เหตุผลที่ส่งผลงานเข้าประกวดเนื่องจากชอบอ่านหนังสือนิทานเยาวชนอยู่แล้ว เช่น แฮรีพอร์ตเตอร์   แนนซี่ดรู  ตามกติกาของโครงการดังกล่าวได้กำหนดหัวข้อมาให้ประเทศละ 1 หัวข้อไม่ซ้ำกัน สำหรับประเทศไทยได้กำหนดหัวข้อ “Once    Upon  a  Time” หรือ  “ กาลครั้งหนึ่ง...” สำหรับการตัดสินผลงานนั้นได้คัดผู้เข้ารอบของแต่ละภาค ซึ่งมีประมาณ 20 คน เข้าร่วมในงานประกาศรางวัล


“…เพราะเรียนสายวิทยาศาสตร์ และอยากให้เนื้อเรื่องแปลก ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ตามไปด้วย  ผลงานที่ส่งประกวดจึงเขียนออกมาในแนวสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน โดยนำเสนอเหตุการณ์ภายหลังที่เกิดโลกร้อน ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นที่มุ่งประเด็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโลกร้อนและจบแบบมีความสุข ไม่เศร้าเหมือนของตนเอง ด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นระยะหลังจะชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนหักมุมก็เลยเขียนผลงานออกมาในลักษณะนี้...” นางสาวปภาวี    เล็กสกุลดิลก   กล่าว
 


       สำหรับแรงบันดาลใจในการเขียนผลงานเข้าประกวดนั้น นางสาวปภาวีกล่าวว่า อยากจะทำให้คนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้การสื่อสารในรูปแบบนิทาน จะช่วยให้เกิดความตระหนักได้มากกว่าหนังสือวิชาการ ทำให้คนเกิดความสนใจใคร่รู้มากกว่า เนื่องจากมีความบันเทิงแทรกอยู่ในเนื้อหาที่นำเสนอ อีกทั้งนิทานยังเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ทำให้คนเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและมีผลกระทบต่อชีวิตอย่างไรบ้าง


      “สิ่งที่ประทับใจในการเข้าร่วมงาน International  IMPAC  Dublin  Literary   Award   ณ   กรุงดับลิน   ประเทศไอร์แลนด์ มีหลายอย่าง  เขาให้โอกาสเราเยอะมาก  ได้นั่งทานข้าวกับนักเขียนดังๆ หลายประเทศ  ได้ฟังประสบการณ์จากนักเขียนหลายท่าน ได้นั่งร่วมโต๊ะกับนักเขียนเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเทศต่างๆ อาทิ  มาเลเซีย   สาธารณรัฐเช็ก แล้วมีท่านทูตจากประเทศต่างเข้าร่วมงานด้วย  เขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับงานเขียนและนักเขียนมาก...ที่สำคัญร้านหนังสือของเขามีหนังสือลดราคาเยอะมาก ไม่เหมือนบ้านเราที่ลดราคาแล้วก็ยังแพงอยู่โดยเฉพาะหนังสือต่างประเทศ” 
 

 


       นางสาวปภาวี  เล็กสกุลดิลก   ฝากข้อคิดสำหรับนักเขียนรุ่นเยาว์ว่า ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในปีต่อไปสามารถทดลองเขียนและส่งผลงานเข้าประกวดได้ โดยไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้รับรางวัล โดยส่วนตัวมีความคิดว่ากรรมการตัดสินจะมองที่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียนมากกว่าเรื่องไวยากรณ์ การเขียนผิดเขียนถูก  เพราะความคิดสร้างสรรค์จะทำให้ผลงานเขียนมีความแปลก  โดดเด่น  ซึ่งทุกๆคนสามารถฝึกฝนได้ด้วยการอ่านหนังสือให้มากๆ มีความหลากหลาย  โดยส่วนตัวจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือแปลจากต่างประเทศ  หนังสือที่แต่งโดยคนไทยจริงๆ นั้นมีน้อย  อาจเป็นเพราะประเทศไทยยังไม่ได้สนับสนุนด้านนี้จริงจังเหมือนประเทศไอร์แลนด์


 เรื่องย่อ  โลกอนาคตหลังภาวะโลกร้อน (“Once    Upon  a  Time”)
       โลกอนาคตหลังจากเกิดภาวะโลกร้อนมันไม่สวยงามเหมือนเดิม มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะดำรงชีวิตอยู่ให้ได้โดยอาศัยอยู่ในถ้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์ เพราะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากชั้นโอโซนถูกทำลาย  วันหนึ่ง  ปู่เล่าเรื่องราวของโลกแต่ก่อนให้หลานสาวฟังถึงความสวยงาม  ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีต่างๆ หลานสาวได้แต่ฟัง  เพราะนึกภาพไม่ออก  กระทั่งวันที่ปู่ของเธอออกไปหาน้ำ  และเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
 

ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม  คุยกัน..ฉันท์วิทย์  ได้ที่ http://www.most.go.th/scitalk

ผู้เขียนข่าว : ศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ 

                กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                โทร 0 2354 4466 ต่อ 120

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป