กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมระดับภูมิภาค CTBT Regional Workshop on Capacity Building

การประชุมระดับภูมิภาค CTBT Regional Workshop on Capacity Building

พิมพ์ PDF


 

                สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization: CTBTO PrepCom) จัดการประชุมระดับภูมิภาค Regional Workshop on Capacity Building ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 2552 ณ โรงแรม Plaza Athenee กรุงเทพฯ โดยมี นายชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นาย Tibor  Toth เลขาธิการบริหารของ CTBTO PrepCom นายอัษฎา  ชัยนาม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายศิริชัย  เขียนมีสุข รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

 


                สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBT) มีจุดมุ่งหมายหลักคือ     ห้ามมิให้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และระเบิดนิวเคลียร์อื่น ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก โดยมี CTBTO PrepCom ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบาย/การดำเนินงาน
                ไทยได้ร่วมมือกับ CTBTO PrepCom จัดตั้งระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ (International Monitoring System : IMS) เพื่อเฝ้าตรวจการระเบิดทางนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้น โดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งของสถานีเฝ้าตรวจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าตรวจระหว่างประเทศ จำนวน 2 สถานี คือ   (1) สถานีเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพิภพ (Primary Seismic Monitoring Station : PS 41) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยไทยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ CTBTO ในการเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ และ (2) สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (Radionuclide Monitoring Station : RN65) ณ จังหวัดนครปฐม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา และ CTBTO PrepCom ได้จัดทำ Standard Agreement on the Provision of Data for Tsunami Warning Purposes ร่วมกันด้วย

 

 

                การประชุมระดับภูมิภาคในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคให้แก่ผู้แทนจากหน่วยประสานงานระดับชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความช่วยเหลือของ CTBTO ซึ่งครอบคลุมบทบาทด้านระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะมาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

 


                ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ที่ www.oaep.go.th

 

 

 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. โทร. 02 354 4466 ต่อ 118

 

  

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป