กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สดร. นำทีมอบรมครูดาราศาสตร์4 -6 ก.พ.52 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

สดร. นำทีมอบรมครูดาราศาสตร์4 -6 ก.พ.52 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

พิมพ์ PDF

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อการสอนดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนิทรรศการดาราศาสตร์สัญจร โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน  นายเสรี พิมพ์มาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  4 – 6  กุมภาพันธ์  2552 นี้ 

 

               โดยในปี 2552 นี้เป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งที่องค์การ ยูเนสโก และสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลยกย่องให้เป็นปีดาราศาสตร์สากลและให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลตั้งแต่ปี 2549 จึงให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนดาราศาสตร์ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชนและร่วมเฉลิมฉลองปีดาราศาสตร์สากล 2009 ดังกล่าวด้วย 
                สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เน้นเรื่องการใช้สื่อเพื่อนำมาช่วยในการเรียนการสอนทางด้านดาราศาสตร์  เช่น การใช้สื่อเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน  การประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ต้นทุนต่ำ  แว่นตาดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา  อุปกรณ์อธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนั้นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการทางดาราศาสตร์พร้อมกับกิจกรรมการดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์และการสังเกตดวงอาทิตย์จากกล้องสุริยะ  ประโยชน์จากการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางดาราศาสตร์ให้กับครูและอาจารย์นำไปเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนต่อไป

 

http://www.narit.or.th/src/newsdetail_nari_inc.php?id=20090011
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป