กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ศบร. สัญจร ร่วมจัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

ศบร. สัญจร ร่วมจัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

พิมพ์ PDF


 

                       ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภาคกลางตอนล่าง” ในระหว่างวันที่ 
22 – 24 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด วท. และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี  โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้บริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์บริการร่วมแก่ผู้ที่มาเข้าชมงาน  งานในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมชมบูธและใช้บริการประมาณ 150 ราย

เขียนโดย : ศูนย์บริการร่วม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป