กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน 5 หน่วยงาน ร่วมลงนามพัฒนาทักษะด้านมาตรวิทยา แก่นักเรียนอาชีวศึกษา

5 หน่วยงาน ร่วมลงนามพัฒนาทักษะด้านมาตรวิทยา แก่นักเรียนอาชีวศึกษา

พิมพ์ PDF


 

     นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 5 ฝ่าย ในโครงการการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติ สำหรับปีการศึกษา พ.ศ.2553 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552  
 

 
       นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในพิธีลงนามความร่วมมือฯ ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ว่า มาตรวิทยาเป็นวิทยาการเกี่ยวกับการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ โดยผลการวัด วิเคราะห์ และการทดสอบที่กระทำขึ้นในกระบวนการผลิตจะต้องสามารถสอบกลับไปสู่มาตรฐานอ้างอิงในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และมาตรฐานการวัดของชาติกระบวนการเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อมั่นและการยอมรับในกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกอบกับในปัจจุบันสถาบันการศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบมาตรวิทยา และจัดให้มีการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะและผลิตบุคลากรด้านมาตรวิทยาที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของทั้ง 5 ฝ่าย ที่จะได้บูรณการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรวิทยาแห่งการวัดของนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 


       ความร่วมมือของทั้ง 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาชีวศึกษา กรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือวัด “Mitutoyo” และ จำกัด และบริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ที่จัดให้มีการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติ สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการวางรากฐานที่ดีด้านการใช้เครื่องมือทางด้านมิติ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างบุคลากรเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนางานด้านมาตรวิทยาของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

       การจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ไม่เกินชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ รอบแรกเป็นการแข่งขันในระดับภาค จำนวน 5 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง จัดการแข่งขัน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ ภาคเหนือ จัดการแข่งขัน ณ สถาบันฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการแข่งขัน ณ สถาบันฝีมือแรงงาน ภาค 6 ขอนแก่น ภาคตะวันออก จัดการแข่งขัน ณ  สถาบันฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี และภาคใต้ จัดการแข่งขัน ณ สถาบันฝีมือแรงงาน ภาค 12 สงขลา สำหรับการจัดการแข่งขันในรอบตัดสินระดับประเทศ จัดการแข่งขัน ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศอันดับที่ 1,2 และ3 ตามลำดับ ทั้งนี้ จะเปิดตัวโครงการ “การแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ” สำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศประมาณเดือนมีนาคม 2553
 

ผู้เขียนข่าว : นางสาว ศิรินารถ เนียมคล้ำ

                 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                 โทร 0 2354 4466 ต่อ 120

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป