กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีเปิดนิทรรศการและพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

พิธีเปิดนิทรรศการและพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

พิมพ์ PDF

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 และมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กล่าวว่า การประดิษฐ์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทั้งด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งสร้างให้เกิดความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน นับเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางเศรษฐกิจ สังคมไม่เพียงในระดับประเทศ แต่รวมถึงระดับโลกด้วย ดังเห็นได้ว่า ประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ จะมุ่งมั่นสนับสนุนบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ โดยสนับสนุนด้านการเงิน การวิจัยพัฒนา และการประกันสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ในประเทศไทยมีนักวิจัย นักประดิษฐ์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ รวมทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่โดดเด่น ผลงานหลายอย่างเป็นที่ประจักษ์ รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็น จึงได้มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาเข้าสู่กระบวนการและภาคส่วนต่างๆ ของสังคม โดยมุ่งการสร้างกลไก เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น

          ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางในการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ โดยกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันนักประดิษฐ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ที่ได้ทรงประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือกังหันน้ำชัยพัฒนา และทรงรับการทูลเกล้า ทูลกระหม่อม ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 นอกจากนี้ ยังมีจุดประสงค์ เพื่อจุดประกายให้นักประดิษฐ์ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถและผลงานสู่สาธารณชน

          ภายในงานวันนักประดิษฐ์และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 มีนิทรรศการและการจัดแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้แก่ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” “ทฤษฎีใหม่” “ฝนหลวง” “น้ำมันปาล์ม” นิทรรศการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ “ศิลปาชีพ” นิทรรศการผลงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี 2545 และรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมปี 2533 การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัดนราธิวาส พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552 นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการผลงานจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 400 ผลงาน ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่กว่า 200 ผลงาน นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประดิษฐ์ 4 ภูมิภาค นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากต่างประเทศ การฝึกอบรมผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากผู้ประดิษฐ์หลักสูตร 3 ชั่วโมงต่อวัน รวม 10 สาขาอาชีพ การให้บริการขาเทียมสำหรับผู้พิการขาตั้งแต่ใต้เข่าลงมา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากผู้ประดิษฐ์โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมและการแสดงบนเวทีต่างๆ

            งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2552 จัดขึ้นวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 – 19.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้เขียนข่าว : สุจิรัส  สังข์ทอง
ส่งข่าวโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Startup Thailand 2016 (ทำเนียบ รัฐบาล)
» สื่อเผยภาพ นายกรัฐมนตรี เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs อย่างเป็นกันเอง
» รองนายกรัฐมนตรี ยงยุทธ มอบโมเดลตาชั่ง ลดเหลื่อมล้ำฯ
» นายกรัฐมนตรีลาวฝาก “พิเชฐ” ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแก้ปัญหาภาคเกษตรกรรมเสริมแกร่งอาเซียน
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ไทย – ลาว จับมือพัฒนา วทน. บนความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วม
» รองนายกฯ ยงยุทธ นั่งแท่นประธานบอร์ด พปส. กระตุ้นการพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
» รมว.วท. ร่วมทีม นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายรัฐบาลที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.มหาสารคาม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป