กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวทั่วไป ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุม ทั้ง ข่าวกิจกรรม ภาพข่าวกิจกรรมของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

 รมว.วท. ปาฐกถาพิเศษThailand Competitiveness Conference 2016 พร้อมร่วมมือขับเคลื่อนแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

พิมพ์ PDF


 

               เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ปาฐกถาพิเศษบนเวที Thailand Competitiveness Conference 2016 ในหัวเรื่อง Enhancing the value of Thailand Ago-Food Industry จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย Thailand Management Association (TMA) จัดสัมมนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Orchestrating National Competitiveness มุ่งเน้นการเผยแพร่ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือขับเคลื่อนแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้สภาพแวดล้อมของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน
  
 
 
    ดร.พิเชฐ  กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ปัญหา ทั้งด้านการพัฒนาคน และพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการปลุกระดม ให้สังคมไทยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มากขึ้น ในส่วนของโครงการ Food Industry ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างการเรียนรู้เพื่อต่อยอดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดย Food Industry จะทำหน้าที่สนับสนุนภาคเอกชน ไปจนถึงภาคเอกชนไทยขนาดใหญ่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก เพื่อยกระดับความสามารถของ Startup และ SMEs ตลอดจนเพิ่มมูลค่า และทำให้ฐานแรงงานมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
 

ข่าวโดย : นางสาวศิริวรรณ หมินหมัน

ภาพถ่ายโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ , นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.วิทย์ฯ จัดประชุม ‘คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559’ พร้อมร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

พิมพ์ PDF

   ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

               เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้มีการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559 โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในสังกัด วท. การประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณการประชาสัมพันธ์มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2559 โดยเห็นควรให้ทุกหน่วยงานร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์งาน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน และในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานฯ ได้แนะผู้แทนจาก ศลช. ดร.พัชราภรณ์ วงษา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ฯ เป็นครั้งแรก

 

   นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

               นอกจากนี้ ภายหลังการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ฯ ประธานได้นำคณะทำงานฯ ร่วมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ บริเวณหน้าอาคารพระจอมเกล้า สป.วท. เพื่อเป็นพุทธบูชา โดยมีนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติร่วมหล่อเทียนพรรษาด้วย 

 

 

 

   คณะทำงานประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา  บริเวณหน้าอาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 

 

 

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

 Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

รมว.วท.เยี่ยมชม TMEC พร้อมมอบนโยบายพลักดันสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรับ Thailand 4.0

พิมพ์ PDF

 

     14 กรกฎาคม 2559  ณ  อาคารศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โดยได้เยี่ยมผลงานที่โดดเด่นทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน  IoT ห้อง CleanRoom และมอบนโยบายพลักดันสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับ Thailand 4.0 พร้อมตอกย้ำขีดความสามารถของ TMEC เป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมไทย และนำไปสู่การเชื่อมโยงสู่ภายนอก   
 
    ดร.พิเชฐ กล่าวว่า “มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและออกแบบวงจรรวมของประเทศ รวมทั้งสร้างกำลังคนด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย  ขณะนี้มีพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีไมโครเซ็นเซอร์มาตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 โดย TMEC ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักในการก้าวไปสู่องค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเซ็นเซอร์ ให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและผลิตเซ็นเซอร์ประเภทซิลิกอนชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และเป็นพันธมิตรร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไปสู่การใช้จริงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ TMEC สวทช. ควรตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารประเทศ โดยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จากประเทศที่เคยเน้นการทำเกษตรกรรม ในโมเดล Thailand 1.0 เข้าสู่การทำอุตสาหกรรม และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มากมาย และใช้แรงงานคนในโมเดล Thailand 2.0 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในโมเดล Thailand 3.0 คือเน้นอุตสาหกรรมหนัก เน้นการส่งออก และการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งพบว่า ประเทศไทยเจอกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความไม่สมดุลจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และกับดักความเหลื่อมล้ำ ดังนั้นทำอย่างไรประเทศไทยจึงจะหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ยั่งยืน และกระจายความมั่งคั่งได้อย่างทั่วถึง กลไกหนึ่งที่สำคัญคือการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศ 
 
 
    Thailand 4.0 ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีสุขภาพ สปา กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีการเงินฟินเทค, Internet of Things, อี-คอมเมิร์ซ กลุ่มที่ 5 เทคโนโลยีการท่องเที่ยว เทคโนโลยีการออกแบบดีไซน์  ทั้ง 5 กลุ่มนี้ในส่วนของ TMEC สวทช. จะสามารถไปสนับสนุนได้ เช่น เรื่องของ Internet of Things, เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เกษตรและอาหาร สุขภาพ ยานยนต์ นอกจากนี้ควรมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกันทำงานทั้งในภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนฝึกงาน 
 
      ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จไปที่ CERN และTMEC สวทช. มีโครงการที่ทำงานร่วมกับ CERN Conseil Européen pour la Recherche Nuclé aire (CERN) หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า European Council for Nuclear Research ในส่วนของการร่วมวิจัยและพัฒนาเรื่องของอุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยเซ็นเซอร์โดยใช้เทคโนโลยีซิลิกอนที่ทาง TMEC สวทช. เชี่ยวชาญ จากการวิจัยนี้ทำให้ได้รับความรู้มาพัฒนาอุปกรณ์ทางไมโครอิเล็กทรอนิกส์บางชิ้นส่วนได้ที่ใช้ทำหัววัด ITS มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท เป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยไปอีกระดับหนึ่ง
 
      เนื่องจากศูนย์ TMEC สวทช. มีความเชี่ยวชาญในด้านเซ็นเซอร์ และเวเฟอร์ เป็นอย่างมาก และนำส่วนนี้มาทำอุปกรณ์ในการตรวจวัดความดันโลหิตร่วมกับสวีเดน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก จึงอยากเห็นความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างงานด้านนี้ขึ้นเพื่อการจ้างงานเพิ่มขึ้น  โดยทาง TMEC สวทช. ก็ยังคงความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาไว้ แต่ภาคเอกชนก็มาสร้างโรงงานทำให้เกิดการจ้างงาน โดยไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศ ในอนาคตเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้เซ็นเซอร์นี้มีจะความสำคัญมาก หากเรามีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้า อนาคตจะสามารถลดการนำเข้าได้อย่างมากมายและเป็นประเทศที่สามารถส่งออกอุปกรณ์ดังกล่าวไปยังต่างประเทศได้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศโดยจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

 
ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 

ก.วิทย์ฯ จัดประชุม “G-map : ระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์” ติดตามผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย วทน.

พิมพ์ PDF

  ภาพตัวอย่างเว็บไซต์ www.gmap.most.go.th

 


               เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัด (Area Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบฐานข้อมูล G-map (Geographical Mapping) เพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

 

บรรยายกาศการอบรม

 

               จากมติการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่3/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ กระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดำเนินการเรื่องการบริหารงาน วทน. ในจังหวัด โดยให้ มท.ร่วมกับ วท. ผลักดันแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด กอปรกับ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกกระทรวงดำเนินการบูรณาการแผนงาน/ โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Area Based) เพื่อให้แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในระดับพื้นที่จังหวัดสามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

                นอกจากนี้ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้มีนโยบายนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นโดยการบูรณาการงานด้าน วทน. ในระดับพื้นที่กับจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ผ่านกลไกการนำงานด้านวทน. สู่ท้องถิ่นเพื่อนำศักยภาพของจังหวัด จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อรายงานข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดของ วท. ในการนำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปพัฒนาจังหวัดผ่านกลไกขับเคลื่อนดำเนินการของ วท. ซึ่งระบบฐานฯ ดังกล่าวสามารถแสดงผลข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ (Geographical) ซึ่งหน่วยงานในสังกัด วท.และผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแบบ Real time อีกทั้งเพิ่มเติมข้อมูลและกรอกผลการดำเนินการได้บนเว็บไซต์ www.gmap.most.go.th และสิ่งสำคัญคือ ทางจังหวัดสามารถเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้าน วทน.ในพื้นที่ของตนได้ เพื่อจะได้เห็นนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน

 

 

ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

ภาพโดย : นางสาวศิริวรรณ หมินหมัน

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

Tags วทน. - G-map
 

รายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง MSTQ (โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพกับการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทย)

พิมพ์ PDF

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 10 จาก 601
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป