กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวทั่วไป ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุม ทั้ง ข่าวกิจกรรม ภาพข่าวกิจกรรมของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ศึกษาดูงานด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

พิมพ์ PDF

ดร.สุจินดา  โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย นายศิริชัย เขียนมีสุข  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  คณะผู้บริหารจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสื่อมวลชนไทย  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบันป้องกันอันตรายจากรังสีและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ หรือ IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) สาธารณรัฐฝรั่งเศส  และยังมีโอกาสเดินทางไปยังสำนักงานบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีแห่งชาติ ที่เมืองเบรียน เลอ ชาโต้  สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดเก็บกากกัมมันตรังสีที่เหลือใช้จากทั่วประเทศ  ทั้งในโรงพยาบาล สถาบันวิจัยและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  เพื่อศึกษาดูงานด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2551

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมแถลงสรุปผลงาน’51

พิมพ์ PDF

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดแถลงสรุปผลงานในรอบ 2551 โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมใจนำผลงานเด่น  เสนอต่อสื่อมวลชน และแขกผู้ร่วมงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2551 ระหว่างเวลา 17.00 น. – 20.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค โดย ดร.สุจินดา  โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงสรุปผลงานฯ ดังกล่าว

      จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 16.00 น.

 

ประกาศแจ้งย้ายสำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์ PDF

 

สำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติย้ายสำนักงานใหม่ ซึ่งจากเดิมสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 ได้ทำการย้ายสำนักงานมายัง เลขที่ 191 อาคารศิริพานิช ถ. ห้วยแก้ว อ. เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 นี้เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

อดีต รมว. วิทย์ อำลาข้าราชการ

พิมพ์ PDF

นายวุฒิพงศ์  ฉายแสง  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้อำลาข้าราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมฝากเรื่องการผลักดันให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้น  และการนำวิทยาศาสตร์ไปสู่ชุมชนให้ประชาชนคิดอย่างมีเหตุผล  โดยมี ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารของกระทรวงฯ ร่วมในพิธีอำลา  ณ  ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 601 จาก 601
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป