กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวทั่วไป ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุม ทั้ง ข่าวกิจกรรม ภาพข่าวกิจกรรมของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

 รมว.วท.เปิดงานประชุมวิชาการ “RRI Congress ครั้งที่ 2”พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมขับเคลื่อนเครษฐกิจเพื่ออนาคต”

พิมพ์ PDF


    1 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ “RRI Congress ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมขับเคลื่อนเครษฐกิจเพื่ออนาคต” จัดขึ้นโดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเป็นการแสดงผลงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับทุน และให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่าง นิสิต/นักศึกษา อาจารย์และผู้ประกอบการ


                                 

    ดร.พิเชฐ กล่าวว่า สิ่งทีเราต้องทำคือการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยอุตสาหกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยใช้ไทยแลนด์ 4.0 เข้ามาช่วยเพื่อการสร้างเศรษฐกิจใหม่ ให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาอย่างสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัจจุบันกระทรวงวิทย์ฯ มีโครงการเมกะโปรเจกต์ เช่น ฟู๊ดอินโนโพลิส ทาเลนท์โมบิลิตี้ ในกรณีที่เอกชนต้องการลงทุนสูงแต่ขาดกำลังคน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทำหน้าที่เป็นข้อต่อเชื่อมทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐให้สามารถเข้าไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้ ด้านสตาร์ทอัพกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีแผนที่จะเนรมิตพื้นที่ส่วนหนึ่งของสยามสแควร์ และกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ เช่น ถนนนิมมานเหมินท์ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดียธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ    ศ.นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า  ขณะนี้ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของการดำเนินงานให้ทุนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการฯได้ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัยในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และโครงการวิจัยไปแล้วไม่ต่ำกว่า 800 คน โดยทุกโครงการเป็นโครงการที่ผู้ประกอบการร่วมสนับสนุนทุนด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการผลงานวิจัยไปช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง


   ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน สตาร์ทอัพภูมิภาค ซึ่งจะจัดขึ้นที่ภาคเหนือ วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ 2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ วันที่ 16 – 18 กันยายน 2559 ณ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า จังหวัดภูเก็ต


ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพถ่ายโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ ,นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก              

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

รมว.วท. ร่วมฟังบรรยาย “อาหารกับการมีสุขภาพดี” ด้านอาจารย์ ม.ฮาวาร์ดเผย อดอาหาร 30% ช่วยชะลอวัย

พิมพ์ PDF


ณ ห้อง Auditorium อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

             เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 - ณ ห้อง Auditorium อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย “อาหารกับการมีสุขภาพดี: บทเรียนจากวิจัยด้านชะลอวัย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ มิทเชล ภาควิชาพันธุศาสตร์และโรคซับซ้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ทั้งนี้ยังมี นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ให้เกียรติเข้าร่วมฟังบรรยายครั้งนี้ด้วย


 

ภาพบรรยายภายในณ ห้อง Auditorium อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

 

             ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ ดร.เจมส์ มิทเชล ภาควิชาพันธุศาสตร์และโรคซับซ้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้เปิดเผยในตอนหนึ่งว่า การอดอาหารในปริมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ หรือการอดอาหารเป็นระยะ ๆ จะสามารถช่วยทำให้ช่วยชะลอวัยและสุขภาพดีขึ้น ในอนาคตพบว่าจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะเพิ่มขึ้นเป็นอีก 2 เท่าจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องมีร่างกายสุขภาพที่ดีก่อนเข้าสู่ช่วงอายุสูงวัย พร้อมเผยอีกว่าโรคอ้วนหรืออาการน้ำหนักเกินจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เข้าสู่ช่วงสูงวัยก่อนวัยอันควร


 
   


 

 

 

ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

ภาพโดย : นายเอกชัย สุนทรเดชและนายสุเมธ บุญเอื้อ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

ผู้ตรวจราชการ วท. ติดตามงาน ยกระดับขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค

พิมพ์ PDF

     

 

          

               เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ณ จังหวัดกำแพงเพชร

 

 


 
               นางนันทวรรณ ชื่นศิริ และ นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการแปรรูป ด้านการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่แท่ง คุกกี้ไรซ์เบอรี่ โดยได้แนะนำแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด บ้านสร้อยสุวรรณ ณ วิสาหกิจชุมชนหนองปิ้งไก่ จังหวัดกำแพงเพชร และ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังโดยนำมาผลิตเอทานอล ณ วิทยาลัยเกษตร และ เทคโนโลยีกำแพงเพชร ซึ่งได้แนะแนวทางการบริหารจัดการโครงการให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

 

 

ข้อมูลโดย : นางสาวชัชชลัยย์ รัตนสาธิตสกุล (AIR)
สำนักตรวจราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 02-333-3700 ต่อ 4061
โทรสาร : 02-333-3933

 

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริรรณ หมินหมัน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล

พิมพ์ PDF

อ่านเพิ่มเติม...
 

ชวนกินลม ชมดาว ในหน้าฝนกับ ‘หอดูดาวโคราช’

พิมพ์ PDF

           

          ภายหลังการเดินทางไปร่วมงาน “กิจกรรมวิเทศสัญจร ครั้งที่ 4” ที่จัดขึ้นโดยสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สม.สป.) การเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายในหน่วยงานในสังกัด ซึ่งภายหลังการประชุมทางคณะทำงานได้เดินทางไปยัง ‘หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา’ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 แห่งตามโครงการหอดูดาวส่วนภูมิภาคของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

           

           หอดูดาวฯ แห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานการเรียนรู้สิรินธร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แม้ค่ำคืนนี้ฝนโรยรินลงมาให้ชุ่มช่ำ แต่ทางหอดูดาวยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ภายในหอดูดาวประกอบไปด้วยอาคารนิทรรศการ เป็นอาคารหลังแรกที่อยู่ด้านหน้าของพื้นที่ ภายในอาคารมีการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตามปรากฏการณ์สำคัญในรอบปี เช่น เหตุการณ์สำคัญที่ยังจำกันได้ คือ ดาวอังคารใกล้โลก และยังมีการจัดแสดงภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้าฝีมือคนไทยและอุกกาบาตแคมโปเดลเชียโร่ ซึ่งเคยตกที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อ 4,000 - 5,000 ปีที่ผ่านมามีน้ำหนักกว่า 100 กิโลกรัม ให้ร่วมชมและสัมผัสอุกกาบาตขนาด 100 กิโลได้!

 

           

            ส่วนของท้องฟ้าจำลอง จะอยู่ด้านในสุดของอาคารนิทรรศการ ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าชมได้รอบละ 44 คน เสียงวิทยากรแว่วเข้ามาขณะที่ทุกคนกำลังนั่งลงในห้องท้องฟ้าจำลอง พร้อมกับปิดไฟทุกดวง “มองขึ้นข้างบนนะครับ ขณะนี้คือท้องฟ้าจำลองเหมือนของจริงในเวลา 20.30 น.”  ดาวดวงเล็ก ๆ ค่อย ๆ ส่องแสงระยิบระยับเต็มท้องฟ้า ราวกับว่ากำลังนอนดูดาวอยู่ตำแหน่งที่สามารถเอามือแตะท้องฟ้าได้ วิทยากรค่อย ๆ เล่าเรื่องของดาว พร้อมกับบอกวิธีดูดาวต่าง ๆ ด้วยการฉายภาพด้วยระบบดิจิทัลความละเอียดมากกว่า 12 ล้านพิกเซล บนฉากรับที่เป็นโดมครึ่งทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร ทุกคนภายในห้องร้อง “ว้าว” ไปตามๆ กัน  

 

           

            ภายหลังจบเรื่องเล่าของดาวแล้ว ทุกคนก็มุ่งหน้าไปยังอาคารหอดูดาว ตั้งอยู่ทางด้านหลังของอาคารนิทรรศการ เป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งพื้นที่ด้านหน้าเป็นลานกิจกรรม ส่วนชั้นที่ 2 เป็นลานดูดาวพร้อมกล้องโทรทรรศน์จำนวน 5 ตัวที่มีขนาดแตกต่างกันไป ตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว จนถึง 14 นิ้วติดตั้งอยู่บนฐานของเสาคอนกรีตขนาดใหญ่ คลุมด้วยหลังคาแบบเลื่อนเปิด – ปิดได้และรองรับผู้เข้าชมได้จำนวน 50-70 คน และอีกด้านหนึ่งของอาคารเป็นประตูทางเข้าหอดูดาวซึ่งภายในมีกล้องโทรทรรศน์ที่มีกระจกรับแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางครึ่งเมตร และเป็นกล้องที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ เพราะสามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเป็นศูนย์กลางการกระจายข้อมูลและทำการถ่ายทอดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่ได้ด้วย  

 

           

               ช่างน่าเสียดายที่ท้องฟ้ายังคงปิด พร้อมกับสายฝนที่กระหน่ำเทลงมาทำให้ไม่สามารถดูดาวในอาคารหอดูดาวได้  แม้ไม่สามารถดูดาวในท้องฟ้าจริงได้ แต่นับว่าคุ้มแล้วกับการเรียนรู้ในครั้งนี้เพราะภายในหอดูดาวยังได้ให้อะไรมากกว่าที่คิด รวมถึงสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างอุกกาบาตอายุร่วม 5,000 ปี หรือวิธีดูทางช้างเผือก อย่างไรก็ตาม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้เปิดต้อนรับให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และหยุดทำการในวันจันทร์ หรือผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 4421 6255 หรืออีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  และจะกลับมากินลม ชมดาวอีกครั้ง เจอกันนะดาวน้อยของพี่ .....

 

 


 


ข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.narit.or.th
เขียนโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

ภาพโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
หน้า 4 จาก 601
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป