ผิดพลาด
พิมพ์

ศูนย์ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูล Up to Date แบบ Real time รอสักครู่ นะคะ

สร.

สำนักงานรัฐมนตรี

สป.

สำนักงานปลัดกระทรวง

วศ.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ปส.

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

มว.

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สทอภ.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

พว.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อพ.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สนช.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

สดร.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

สทน.

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

สซ.

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

สสนก.

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

สวทน.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ศลช.

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

 

Tags ข่าว - หน่วยงาน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» MSTQ ระบบการให้บริการใหม่จากกระทรวงวิทย์ฯ
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.1
» เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ
» สงสัยว่าเพื่อนเรียนจบก่อนกำหนด