กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพ์ PDF

 

 

               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) รับนโยบายเร่งด่วนนายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๔ ณ สหรัฐอเมริกา เน้นเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากร เพื่อการกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

            

               ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะหน่วยงานระดับประเทศอย่าง ปส. ที่ต้องปฏิบัติภารกิจประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยกับนานาประเทศ ประกอบกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างแรก อีกทั้ง เป็นการรับนโยบายตามถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ณ สหรัฐอเมริกา ปส. จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะองค์การเพื่อการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ “การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเชิงบูรณาการ” ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ณ วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่บุคลากร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการเผชิญเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การออกตรวจสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กว่า ๑๒๐ คน นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด หน่วยแพทย์ฉุกเฉินปราณบุรี มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน มูลนิธิแผ่ไพศาลธรรม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกันหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น

 

               ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ปส. ได้รับแจ้งเหตุพบวัสดุต้องสงสัย ณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทีมปฏิบัติการของ ปส. ได้เร่งรัดใช้เวลาอันสั้นในการเข้าพื้นที่ตรวจสอบและปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานสากล ซึ่งพบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นอิริเดียม -192 และไม่พบปริมาณรังสีแต่อย่างใด พร้อมควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากเหตุการณ์นี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทราบว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ มีการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123 - 1127


เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 02 333 3728-3732    โทรสาร 02 333 3834

E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     Facebook: sciencethailand

Call center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313


 
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป