กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพ์ PDF

                       
                                              สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดประชุมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการฝึกซ้อมร่วมกับมาเลเซียปลายปี 59 ในเรื่องการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่นอกเหนือการกำกับดูแลด้านพรมแดนประเทศไทย – มาเลเซีย ในวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.

          ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีเป็นที่แพร่หลาย ซึ่งอาจมีเหตุการณ์ลักลอบนำเข้า หรือส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในประเทศ รวมทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ปส. จึงได้ร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และประเทศมาเลเซีย กำหนดจัดการฝึกซ้อมร่วมการตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่เหนือการกำกับดูแลที่พรมแดนประเทศไทย – มาเลเซียปลายปีนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมที่จะเกิดขึ้น ปส. จึงได้จัดประชุมการเตรียมพร้อมก่อนการฝึกซ้อมร่วมประเทศไทย – มาเลเซีย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ) และหน่วยงานในจังหวัดสงขลา โดยมีผู้เชียวชาญจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้เข้าร่วมชี้แจงเรื่องการฝึกซ้อมร่วมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้การฝึกซ้อมร่วมในระดับนานาชาติที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่น และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินทางด้านนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 6723ข่าวโดย : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

  

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป