กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพ์ PDF

 

 

              25 พฤศจิกายน 2558 - อิมแพ็ค เมืองทองธานี / รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 (The 12th Thailand Paper-folded Airplane Competition) ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมเครื่องบินกระดาษพับประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น ที่งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558” อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมเตรียมส่งเป็นตัวแทนชิงชัยระดับโลกต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

          รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในการเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับฯ ว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างยิ่ง  และมีนโยบายในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ สำหรับด้านการศึกษานั้น วิทยาศาสตร์ถือเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่อยอดนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ดังนั้น โครงการจัดการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ ได้ร่วมกับสมาคมเครื่องบินกระดาษพับประเทศไทย จัดขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ขานรับนโยบายของกระทรวงฯ และนโยบายของประเทศ ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องบินกระดาษพับ ของเล่นธรรมดาๆ ที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วตั้งแต่วัยเด็ก มาทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำเอาวัสดุรอบตัวเราที่มีราคาถูกมาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ อันจะเป็นรากฐานในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

   
   


         รศ.ดร.วีระพงษ์ฯ กล่าวอีกว่า การเล่นเครื่องบินกระดาษพับช่วยฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี และทำให้ผู้เล่นเป็นคนละเอียดอ่อน เพราะการพับเครื่องบินนั้น กระดาษจะต้องเรียบ ห้ามยับแม้แต่นิดเดียว เพราะจะมีผลต่อการบินทันที นอกจากนี้ผู้เล่นยังจะได้เรียนรู้หลักการที่ว่าทำไมเครื่องบินถึงลอยได้ ทั้งที่ไม่ต้องมีใบพัด และต้องใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการทำให้เครื่องบินกระดาษร่อนได้นานที่สุด ซึ่งกว่าจะเดินทางมาแข่งขัน ณ จุดนี้ได้ ทุกคนต้องผ่านความพยายาม การทุ่มเท ลองผิดลองถูก เสียสละเวลาพัฒนารูปแบบของเครื่องบินกระดาษพับและหมั่นฝึกซ้อมสม่ำเสมอจนเกิดเป็นทักษะที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้เครื่องบินกระดาษพับลำที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดในการเข้าแข่งขันชิงชัยในครั้งนี้ ซึ่งในรอบสุดท้ายผู้เข้าแข่งขันจะต้องพับเครื่องบินตามแบบที่กรรมการกำหนด และตามแบบที่ผู้เข้าแข่งขันถนัด นำมาร่อนเพื่อบันทึกสถิติ โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการหาเหตุและผล ลำไหนลอยอยู่ได้นานก็เก็บลำนั้นไว้ แล้วมาวัดสัดส่วนต่างๆ ว่าส่วนไหนเป็นอย่างไร กว้าง, ยาวเท่าไหร่ ส่วนลำไหนขว้างแล้วร่อนไม่ดี ร่อนไม่ได้นาน เราก็ต้องมาหาคำตอบว่าเป็นเพราะอะไร และพยายามหาทางแก้ไขให้ได้ โดยใช้หลักการทางฟิสิกส์เข้าช่วย สำหรับทิศทางการขว้างก็มีผล ยิ่งขว้างเครื่องบินได้สูงเท่าไหร่ ก็จะทำให้เครื่องบินร่อนอยู่ในอากาศได้นานเท่านั้น

   
   

 

         ปัจจุบัน คนไทยเริ่มให้ความสนใจกับการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับมากขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก และทั่วโลกก็มีอยู่เพียง 5 ประเทศเท่านั้นที่มีการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับกันอย่างจริงจัง ได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี ฟิลิปปินส์ และไทย อย่างไรก็ตาม ทั้ง อพวช. และสมาคมฯ ยังคงให้ความสำคัญและสนับสนุนกับการเรียนรู้ผ่านเครื่องบินกระดาษพับแผ่นเล็กๆ เช่นนี้เรื่อยมา โดยเริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2546 และสำหรับการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 12 แล้ว เป็นการแข่งขันแบบประเภทร่อนนาน โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นทั่วไป โดยในปีนี้นอกจากจะมีรางวัลที่ 1,2,3 แล้ว ยังจัดให้มีรางวัลพิเศษขึ้นอีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่ดีเยี่ยม และรางวัลผู้สร้างสถิติใหม่สูงสุดของประเทศไทยอีกด้วย

 

        สำหรับการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาตัวแทนในแต่ละภูมิภาคเข้าร่วมชิงชัยรอบชิงชนะเลิศนั้น อพวช. และหน่วยงานร่วมจัดได้มีการออกตระเวนจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนี้ ส่วนแรก คัดเลือกจากสนามแข่งขันรอบคัดเลือกที่ อพวช. จัดขึ้นพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ทั่วประเทศ ส่วนที่ 2 คัดเลือกจากสนามแข่งขันของมหาวิทยาลัยเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค ส่วนที่ 3 คัดเลือกจากสนามแข่งขันภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ช่วงระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งในวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ อพวช. และสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ได้จัดให้มีการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 รอบชิงชนะเลิศ รวมทั้ง พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศและพิธีปิดการแข่งขันฯ โดยภายในงานยังมีการแสดงการร่อนเครื่องบินกระดาษพับให้นานที่สุด โดยคุณทาคูโอะ โทดะ เจ้าของสถิติโลก Guinness World Record ในฐานะผู้พับเครื่องบินกระดาษพับที่ร่อนอยู่ในอากาศได้นานที่สุด และมีผลงานหนังสือสอนพับเครื่องบินกระดาษกว่า 500 แบบ ปัจจุบันคุณทาคูโอะ โทดะ เป็นประธานบริษัท เคชเท็ม (สยาม) จำกัด และ บริษัท เคชเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ดำเนินกิจการโลหะ และยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเครื่องบินกระดาษพับประเทศญี่ปุ่น (Japan Origami Airplane Association, JOAA) อีกด้วย

         ด้าน รศ.ดร.วีระพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ขอแสดงความยินดีในความสามารถของเยาวชน และประชาชนที่ได้รับรางวัลกับความทุ่มเทพยายามในครั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รางวัลใดๆ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ต่อไป ที่สำคัญอยากชื่นชม อพวช. และสมาคมเครื่องบินกระดาษพับประเทศไทยที่จัดการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับนี้ขึ้นมา สามารถทำให้เครื่องบินกระดาษพับแผ่นเล็กๆ ธรรมดาๆ ไม่ได้เป็นเพียงของเล่นเด็กหรือเรื่องไร้สาระในมุมมองเดิมๆ ที่หลายคนเคยคิดอีกต่อไป เพราะเราสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการพับเครื่องบินกระดาษได้ และทำให้เรามีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในมุมมองที่กว้างขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนลองพับเครื่องบินกระดาษเล่นดู ไม่แน่กระดาษแผ่นเล็กๆ ในมือเราอาจทำให้เราค้นพบความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถระดับประเทศคนหนึ่งก็เป็นได้

ทั้งนี้ ผลการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 มีดังต่อไปนี้

1.              รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

รางวัล

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

สถิติ (วินาที)

ชนะเลิศ

เด็กชายพรพรหม ค้ำชู

โรงเรียนชุมชนบ้านปากฝาง จ.อุตรดิตถ์

23.09 วินาที

รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายภาณุภัทร กองขุนทด

โรงเรียนครบุรีวิทยา จ.นครราชสีมา

22.62 วินาที

รองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ลุงติวิน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

21.40 วินาที

ผู้แข่งขันหน้าใหม่ดีเยี่ยม

เด็กชายภูวดล คำภีระ

โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

20.22 วินาที

ผู้สร้างสถิติใหม่สูงสุด

ของประเทศไทย

เด็กชายภูวดล คำภีระ

โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

20.22 วินาที

  

2.              รุ่นทั่วไป

 

รางวัล

ชื่อผู้ได้รับรางวัล

สถิติ (วินาที)

ชนะเลิศ

นายสตางค์ เจริญสง่า

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล จ.ศรีสะเกษ

32.17 วินาที

รองชนะเลิศอันดับ 1

นายอำนาจ อาจไพรินทร์

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

32.16 วินาที

รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ช.รัฐพล วิเศษชาติ

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล จ.ศรีสะเกษ

30.32 วินาที

ผู้แข่งขันหน้าใหม่ดีเยี่ยม

นายธวัช จุลศรี

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล จ.ศรีสะเกษ

24.72 วินาที

ผู้สร้างสถิติใหม่สูงสุด

ของประเทศไทย

ด.ช.รัฐพล วิเศษชาติ

โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล จ.ศรีสะเกษ

26.53 วินาที

 

       ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับมอบโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท และได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลผู้แข่งขันหน้าใหม่ดีเยี่ยม และรางวัลผู้สร้างสถิติใหม่สูงสุดของประเทศไทย จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 3,000 บาท

 

 

 

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร  0-2577-9999

ติดต่อ        กองประชาสัมพันธ์  สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

                คุณพัชร์ชิสา (ปัญญ์) 094-486-5599 / คุณฐาปนี (เก๋ง) 085-772-9955 / คุณสุตานันท์ (กอล์ฟ) 089-499-5531

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558

คุณสุวรรณา (นา) 081-565-5540 / คุณพัสรา (ต่าย) 087-497-8183 / ดิศราพร  (ปุ๋ย)  T.086-985-6832

อีเมล:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


เผยแพร่ข่าวโดย: นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป