กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพ์ PDF


วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00  น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในการมอบรางวัลผู้ชนะโครงการประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film ในความร่วมมือขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ( อพวช.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสภายใต้แนวคิด time space machine monster 4 สิ่งพิศวงบนหนังวิทยาศาสตร์ เมื่อเปิดสมองกระตุ้นต่อมจินตนาการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและสังคมไทยหันมาใส่ใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์อิมแพคเมืองทองธานี เล่าถึงโครงการ ประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ ชอบ Short Science Film ว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่จะผลิตผลงาน ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มีอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ไปสู่ประชาชนและกว้างขวางมากขึ้นดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีกับทุกทุกทีมที่ได้รับรางวัลในวันนี้ แที่ได้เข้าร่วมประกวดซึ่งทุกผลงานคลังรุ่นประชาชนอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยม
ทั้งในเรื่องของความตั้งใจและความทุ่มเททำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีมากอีกช่องทางหนึ่งวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ ภาพยนต์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มีมากขุ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ยังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดครั้งนี้และครั้งต่อไปจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นสื่อการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งของวิทยาศาสตร์ไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับถ่ายทอดสดๆแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการรณรงค์ปลูกฝังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน ตลอดจนคนไทยอีกมากมายให้หันมาสนใจเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์โดยมีการจัดอบรมการผลิตภาพยนตร์ให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วมประกวด เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์เทคนิคและวิธีการเลือกหัวข้อเรื่องการนำเสนอให้น่าสนใจผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้เราได้ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและทำให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจและเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นนางสุวรรณี ยุภานุสรณ์ ผู้จัดการสายงานกิจการรายได้องค์การองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film ภายใต้แนวคิด 4 สิ่งพิศวงในหนังวิทยาศาสตร์ time space machine monster จัดประกวด 3 ประเภทด้วยกันได้แก่ ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 7 รางวัล ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุไม่เกิน 25 ปี 7 รางวัลประเภทประชาชนทั่วไป 5 รางวัล รางวัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจเกิดความตื่นตัวและสนใจเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์โดยการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์สั้น สร้างเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อภาพยนตร์สั้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนในการได้มาซึ่งภาพยนตร์สั้นคุณภาพดีฟรีมือคนรุ่นใหม่ช่วยเป็นสื่อในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสร้างความตระหนักและตื่นตัวให้แก่สังคมเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเราและเข้าใจว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับชีวิตประจำวันได้

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีกับทุกทุกทีมที่ได้รับรางวัลในวันนี้ แที่ได้เข้าร่วมประกวดซึ่งทุกผลงานคลังรุ่นประชาชนอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งในเรื่องของความตั้งใจและความทุ่มเททำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีมากอีกช่องทางหนึ่ง วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ ภาพยนต์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มีมากขุ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ต้องขอบคุณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยทางคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานประกวดในครั้งนี้เป็นอย่างดียังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดครั้งนี้และครั้งต่อไปจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นสื่อการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งของวิทยาศาสตร์ไทยให้ก้าวหน้าต่อไป
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
» รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
» เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
» ประมวลภาพมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
» บูธ กฟผ.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนหลั่งไหล ชมภาพยนตร์ 3D และ 4D เหมือนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป