กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพ์ PDF

 

 

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรม “Soil  For  Life” บอกเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดการทำเกษตรกรรม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร...สร้างรายได้ สร้างโอกาส ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ ... พัฒนาเกษตรยั่งยืน” เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

   

 

            โดยกิจกรรม “Soil For Life” ที่ วว. จัดขึ้นในงานดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ฐานกิจกรรม คือ การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย   เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต และลดต้นทุนในการดำเนินการ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง   ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ยที่บำรุงทั้งต้นไม้และบำรุงดิน ทำให้พืชผลเจริญงอกงามดี  ให้ผลผลิตสูง  ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน อันจะส่งผลถึงการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคต เทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์พืช     วิจัยพัฒนาด้านไม้โตเร็ว การเกษตรเชิงระบบ ระบบการผลิตผักพื้นบ้าน และพืชสมุนไพร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว    วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้สด ให้มีศักยภาพในการส่งออกอย่างครบวงจร    จัดทำระบบประกันคุณภาพ  เพื่อให้ผลไม้ของไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

                 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร     นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ž การพัฒนาบรรจุภัณฑ์    เพื่อแก้ปัญหาการบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลทางการเกษตร (ทั้งเมืองร้อนและเมืองหนาว)   พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม  และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกจากกิจกรรมทั้ง 6 ฐาน แสดงให้เห็นถึงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคการเกษตร จากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ จากฐานรากคือ ดิน สู่การพัฒนาเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาพันธุ์พืชสู่การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

 

       งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558”(National Science and Technology Fair 2015) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยรวมสุดยอดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ มาจัดแสดงอย่างอลังการพลาดไม่ได้กับไฮไลท์ 4DSimulator เรือมหัศจรรย์ The Tomorrow Ship ในรูปแบบ 4DEffect สมจริงพร้อมพบกับหุ่นยนต์โรโบเทสเปียน ฮิวมานอยด์ สุดอัจฉริยะและตั๊กแตนไทยชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบได้เฉพาะในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆที่น่าสนใจจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป