กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพ์ PDF

     เนื่องจากที่ประชุมองค์การสหประชาชาติครั้งที่ 68 ได้ประกาศ ให้ปี พ.ศ.2558 เป็นปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง (Year of Light 2005) โดยองค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแสง และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับแสงอันมีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมวลมนุษยชาติ ความท้าทายในการหาคำตอบให้กับปัญหาในเรื่องพลังงาน การศึกษา การเกษตร และสาธารณสุข อันล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแสงแทบทั้งสิ้น แสงยังมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 และที่มากไปกว่านั้น แสงปฏิวัติวงการแพทย์และสาธารณสุข เปิดโอกาสให้คนทั่วโลกสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และผสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้ากันอย่างลงตัว

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีภาระกิจหลักในการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้ การเก็บรักษา การสอบเทียบ การซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูง และพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ได้ร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งแสงสากล โดยการจัดเตรียมนิทรรศการ ซึ่งมีบุคลากรจาก ห้องปฏิบัติการแสง มว.มาถ่ายทอดความรู้ ความรู้เบื้องต้นในเรื่องของ แสง สี ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การผสมสีเรืองแสง การรวมแสง การเดินทางของแสง ห้องเปลี่ยนสี  และให้ความรู้ด้านวิทยาศาตร์การวัดผ่านห้องปฏิบัติการแสงจำลอง เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของมว.ที่มีต่อประเทศชาติ ให้แก่เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-25 พ.ย. นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

    ที่ผ่านมาทางมว.ได้มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการแสงให้มีการทำงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถ เสริมสร้างศักยภาพของวิทยาศาสตร์การวัดแสงให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนากิจการงานในแต่ละแขนง อันมีคุณประโยชน์มากมาย ต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชาติ รวมถึงประชาคมโลกอีกด้วย

 

ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร /นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา

http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :       อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
» รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
» เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
» ประมวลภาพมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
» บูธ กฟผ.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนหลั่งไหล ชมภาพยนตร์ 3D และ 4D เหมือนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป