กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพ์ PDF     อิมแพ็ค เมืองทองธานี / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  เปิดสมอง กระตุ้นจินตนาการสร้างสรรค์  สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน และสังคมไทยหันมาสนใจเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียน  ชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์เข้าประกวด  หมดเขตรับสมัครผลงานภายในวันที่ 1 เมษายน 2559 และประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 กรกฏาคม 2559

   


      ศ.ดร.หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์  ประธานโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  กล่าวในการเป็นประธานแถลงข่าวว่า การนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบเรื่องสั้นหรือนิยายวิทยาศาสตร์ มีประวัติที่น่าสนใจมายาวนาน  นิยายวิทยาศาสตร์ถือเป็นการผนวกความรู้หรือจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับลีลาแห่งวรรณกรรม และนำมาเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับความบันเทิงโดยมีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินเรื่องราว  ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าหลายต่อหลายครั้ง จินตนาการต่างๆ ที่โลดแล่นอยู่ในนิยายเรื่องนั้นๆ ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง  อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโลกทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ไปจนถึงยานอวกาศที่เดินทางเอาชนะแรงดึงดูดของโลกเพื่อออกไปนอกโลกได้   การได้อ่านนิยายวิทยาศาสตร์นอกจากจะได้รับความบันเทิงแล้ว ยังทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์ มีวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  ช่วยสร้างให้ผู้อ่านเห็นภาพของวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม เติมเต็มภาพของวิทยาศาสตร์เรื่องต่างๆ ให้กับผู้อ่าน และยังทำให้เห็นว่าจริงๆ แล้ววิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรา นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างนักวิทยาศาสตร์และคนทั่วไปอย่างดีชิ้นหนึ่ง  จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เกิดขึ้น  และผมเชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้เกิดผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  และจะช่วยสร้างความตระหนักและตื่นตัวด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่สังคมต่อไป


    นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “ปัจจุบันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบงานเขียนในบ้านเรายังมีจำนวนไม่มาก อาจเนื่องมาจากสาระทางวิทยาศาสตร์ดูเป็นเรื่องยาก ทำให้ผู้ที่รักในงานเขียนยังไม่สันทัดในการผนวกเรื่องราววิทยาศาสตร์เข้าไปในเนื้อหา  แต่ ในขณะที่การนำเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาทำเป็นวรรณกรรมที่เรียกว่านิยายวิทยาศาสตร์กลับได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีฐานการคิดเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะนอกเหนือจากความบันเทิงแล้ว เรื่องราวเหล่านั้นยังสร้างแรงบันดาลใจในการใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจสิ่งต่างๆ รวมทั้งอาจสร้างให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้อีกด้วย  ยิ่งไปกว่านั้น นิยายวิทยาศาสตร์ยังช่วยสร้างทัศนคติและเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้อ่านได้  ซึ่งทั้งหมดถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์หรือสังคมฐานความรู้และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี     

    อพวช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ จึงได้ร่วมมือมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ “ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1” เพื่อเปิดเวทีและส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์  โดยเราเชื่อว่าการสื่อสารองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจมีความซับซ้อนในเชิงเนื้อหาและมีความหลากหลายในแนวความคิดผ่านงานเขียนเรื่องสั้นครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการรณรงค์ ปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ตลอดจนคนไทยอีกมากมายให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น  ซึ่งจะเป็นบันไดสำคัญอีกขั้นหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป  พร้อมกล่าวเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์เข้าประกวด ความยาวไม่ต่ำกว่า 7 หน้า และไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 แบบไม่มีภาพประกอบ  โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1.ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  2.ประเภทอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า  3. ประเภทประชาชนทั่วไป หมดเขตรับสมัครผลงานภายในวันที่ 1 เมษายน 2559 และประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทาง www.nsm.or.th  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsm.or.th


สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร  0-2577-9999 ต่อ 1473, 2122, 2123

ติดต่อ     กองประชาสัมพันธ์  สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   

คุณพัชร์ชิสา (ปัญญ์) 094-486-5599 / คุณฐาปนี (เก๋ง) 085-772-9955 / คุณสุตานันท์ (กอล์ฟ) 089-499-5531

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558

คุณสุวรรณา (นา) 081-565-5540 / คุณพัสรา (ต่าย) 087-497-8183 / ดิศราพร  (ปุ๋ย)  T.086-985-6832

อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
- See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/component/content/article/184-nstf2015/5369-qq-.html#sthash.Hhinp6ZU.dpuf

 

ข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
- See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/component/content/article/184-nstf2015/5369-qq-.html#sthash.Hhinp6ZU.dpuf

 

ข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
- See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/component/content/article/184-nstf2015/5369-qq-.html#sthash.Hhinp6ZU.dpufเผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313


 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป