กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพ์ PDF

 

           ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้หยิบยกความสำคัญของวันดินโลก (World Soil Day) มาจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในปีสากลแห่งดิน หรือ "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนษุยธรรม"
 
           วันดินโลก (World Soil Day) เกิดจากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง "วันดินโลก" (World Soil Day) 
 
   
           ในโอกาสที่คณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เห็นพ้องกันว่าพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์ที่ให้ความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรดิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และทรงประสบความสําเร็จในการปรับปรุงแก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ จึงกำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็น “วันดินโลก” เพื่อความเป็น สิริมงคลและสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ และได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” และกราบบังคมทูลขอ พระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก 
 
 
           ทั้งนี้  “ดิน” ถูกจัดว่าเป็นสมบัติล้ำค่าจากธรรมชาติ แล้วดินคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไร โลกนี้มีดินกี่ประเภท ความลับในดินมีอะไรบ้าง รวมถึงมีส่ิงมีชีวิตใดบ้างที่อาศัยอยู่ในนั้น บวกกับสถานการณ์ความเป็นไปของดินในปัจจุบันที่พูดถึงกัน จริงหรือไม่ที่ดินถูกรังแก แล้วใครคือตัวการ เราจะช่วยกันฟื้นฟูดินให้มีความสุขข้ึนได้อย่างไร มาหาคำตอบกันได้ที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 ได้ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-20.00 น. (เข้าชมฟรีตลอดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
 
ข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
» รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
» เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
» ประมวลภาพมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
» บูธ กฟผ.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนหลั่งไหล ชมภาพยนตร์ 3D และ 4D เหมือนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป