กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พิมพ์ PDF

   

 

     ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 / การจำลองเทคนิค Taxidermy คืนชีวิตให้ซากสัตว์ ศิลปะหรือเทคนิคที่จะทำให้สัตว์ที่ตายมีรูปกายเหมือนมีชีวิต เมื่อมีสัตว์สักตัวตายลง ส่วนใหญ่อาจปล่อยทิ้งให้เน่า สลายไป หรือไม่ก็ดองเก็บเอาไว้ในขวดโหล หรือทำตัวอย่างแห้งไว้ในลิ้นชัก ทั้งที่อาจเป็นสัตว์หายากหรือมีความสำคัญมาก หากว่าสัตว์เหล่านั้นถูกนำมาเก็บรักษาในรูปแบบเสมือนจริงคล้ายกับตอนมีชีวิต และนำมาจัดแสดงให้คล้ายคลึงกับวิถีธรรมชาติมากที่สุด คุณค่าของมันจะไม่เพียงแค่การเก็บซากสัตว์หายากไว้เท่านั้น แต่มันจะสร้างความตระหนักถึงความสวยงามของธรรมชาติ สื่อสารเรื่องราวที่เป็นจริงให้กับเด็กและคนที่ห่างไกล ให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

 

ข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป