กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Clipping วท ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2559

พิมพ์ PDF

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
18
โพสต์ทูเดย์
A2
โพสต์ทูเดย์
B4
สยามรัฐ
13
ผู้จัดการรายวัน
1,11
ข่าวสด
10
ข่าวหุ้น
13
มติชน
1,5
ไทยรัฐ
1,11,15
โพสต์ทูเดย์
B1
คมชัดลึก
1,11
กรุงเทพธุรกิจ
16,13
เดลินิวส์
26
คมชัดลึก
9
แนวหน้า
1,6
ไทยโพสต์
1,12
ไทยรัฐ
12
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
17
กรุงเทพธุรกิจ
11
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
17

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ผู้จัดการรายวัน
18
Bangkok Post
4
แนวหน้า
11
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
8
กรุงเทพธุรกิจ
1,4
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
20
มติชน (กรอบบ่าย)
6
โพสต์ทูเดย์
B4
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9
แนวหน้า
21
กรุงเทพธุรกิจ
27
กรุงเทพธุรกิจ
27
โพสต์ทูเดย์
B11
สยามรัฐ
6

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป