Clippingวท ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
โพสต์ทูเดย์
B3
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
12
พิมพ์ไทย
9
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
5
บ้านเมือง
12
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
12
ไทยรัฐ
12
ไทยโพสต์
4
กรุงเทพธุรกิจ
7
กรุงเทพธุรกิจ
26,31
Bangkok Post
2
The Nation
3B

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
แนวหน้า
21
พิมพ์ไทย
12
โพสต์ทูเดย์
B1
แนวหน้า
9
เดลินิวส์
7
Bangkok Post
B1
แนวหน้า
17
แนวหน้า
21
พิมพ์ไทย
9
Bangkok Post
B3
ไทยโพสต์
23
ผู้จัดการรายวัน
18
แนวหน้า
1,5
M2F
11
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
9
กรุงเทพธุรกิจ
14
คมชัดลึก
4
แนวหน้า
20
กรุงเทพธุรกิจ
26
พิมพ์ไทย
4
แนวหน้า
20
ข่าวหุ้น
3