Clipping วท ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ประชาชาติธุรกิจ
40,39
ทันหุ้น
17
ผู้จัดการรายวัน
15
Bangkok Post
2
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
17
โพสต์ทูเดย์
A7

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ข่าวสด
12
ผู้จัดการรายวัน
3
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
13
ผู้จัดการรายวัน
8,7
Bangkok Post
11
ประชาชาติธุรกิจ
40,39
ผู้จัดการรายวัน
5
กรุงเทพธุรกิจ
28
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
17
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
1,3
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
15
แนวหน้า
21
แนวหน้า
10