Clipping วท ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ไทยรัฐ
9
เดลินิวส์
8
โพสต์ทูเดย์
B4
ไทยโพสต์
21
บ้านเมือง
6
ไทยโพสต์
22
ไทยโพสต์
16
บ้านเมือง
3
แนวหน้า
4
ผู้จัดการรายวัน
15
ไทยโพสต์
3
กรุงเทพธุรกิจ
16,13
มติชน (กรอบบ่าย)
1,9
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
1,2,13
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
1,2,13
M2F
6
โพสต์ทูเดย์
A9

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
โพสต์ทูเดย์
A5
กรุงเทพธุรกิจ
3
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
19
Bangkok Post
2
สยามกีฬา
4
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
14