Clipping วท ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ไทยโพสต์
4
บ้านเมือง
6
โพสต์ทูเดย์
B3
โพสต์ทูเดย์
B4
ไทยรัฐ
12
บ้านเมือง
8
ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย)
26

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
สยามกีฬา
5
บ้านเมือง
12
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
12
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
12
กรุงเทพธุรกิจ
27
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
10