Clipping วท ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ไทยโพสต์
4
ผู้จัดการรายวัน
10
โพสต์ทูเดย์
A4
สยามรัฐ
4
พิมพ์ไทย
2
พิมพ์ไทย
8
บ้านเมือง
7

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
บ้านเมือง
7
โพสต์ทูเดย์
A8
โพสต์ทูเดย์
B3
กรุงเทพธุรกิจ
31
เดลินิวส์
1,12
กรุงเทพธุรกิจ
17,28
แนวหน้า
10
Bangkok Post
3
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
21
โพสต์ทูเดย์
B4
กรุงเทพธุรกิจ
27
ผู้จัดการรายวัน
15
พิมพ์ไทย
9
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23
บ้านเมือง
7
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
4