Clipping วท ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ทันหุ้น
16
บ้านเมือง
4
ไทยโพสต์
15
บ้านเมือง
4

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ประชาชาติธุรกิจ
17,21
ประชาชาติธุรกิจ
27
ประชาชาติธุรกิจ
28
โพสต์ทูเดย์
B3
กรุงเทพธุรกิจ
17,27
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
1,23
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
6
กรุงเทพธุรกิจ
27
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
9