Clipping วท ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
1,23
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
24
กรุงเทพธุรกิจ
25
ผู้จัดการรายวัน
4
ไทยโพสต์
7

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
โพสต์ทูเดย์
B1
เดลินิวส์ (บ่าย)
15
โพสต์ทูเดย์
B11
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
15
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
5
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
1,3
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
14
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
24
มติชนสุดสัปดาห์
78
กรุงเทพธุรกิจ
25
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
22
เดลินิวส์
14