Clipping วท ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
พิมพ์ไทย
2
มติชน (กรอบบ่าย)
7
โพสต์ทูแดย์
B3
โพสต์ทูแดย์
B2
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
17

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
23
เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)
6