Clippingวท ประจำวันที่ 1 กรกฏาคม 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
สยามกีฬา
8
โลกวันนี้
13
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
20
กรุงเทพธุรกิจ
15
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
6
โพสต์ทูเดย์
B5
โพสต์ทูเดย์
B4
มติชน
1,2
กรุงเทพธุรกิจ
1,4
The Nation
1A,1B
กรุงเทพธุรกิจ
6

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
โพสต์ทูเดย์
B4
โพสต์ทูเดย์
B7
โพสต์ทูเดย์
B4
The Nation
4B
New)108
4
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
1,13
เดลินิวส์
13
โพสต์ทูเดย์
B4
The Nation
2B
กรุงเทพธุรกิจ
17