Clipping วท ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
มติชน
1,11
ประชาชาติธุรกิจ
32,28
Bangkok Post
6
แนวหน้า
14
แนวหน้า
17
สยามกีฬา
10
โลกวันนี้
13
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
14
ผู้จัดการรายวัน
2
กรุงเทพธุรกิจ
1,4
กรุงเทพธุรกิจ
1,5
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
9

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
บ้านเมือง
6
กรุงเทพธุรกิจ
26
New)108
5
กรุงเทพธุรกิจ
3
กรุงเทพธุรกิจ
1,4
กรุงเทพธุรกิจ
27
กรุงเทพธุรกิจ
27
ผู้จัดการรายวัน
15
มติชน (กรอบบ่าย)
6
กรุงเทพธุรกิจ
27
โลกวันนี้
10
กรุงเทพธุรกิจ
4
โพสต์ทูเดย์
B1
Bangkok Post
B4