Clipping วท ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559

พิมพ์

 

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
โพสต์ทูเดย์
B3
ข่าวหุ้น
4
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
9
บ้านเมือง
6
กรุงเทพธุรกิจ
7
โพสต์ทูเดย์
A2

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          หนังสือพิมพ์
 หน้า
                             หัวข้อข่าว
ประชาชาติธุรกิจ
7
มติชน
7
ข่าวสด
7
มติชน
1,4
ประชาชาติธุรกิจ
1,4
ข่าวสด
1,4
กรุงเทพธุรกิจ
1,2
โพสต์ทูเดย์
A14
ประชาชาติธุรกิจ
28
ผู้จัดการรายวัน
12
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
9
ผู้จัดการรายวัน
16
โพสต์ทูเดย์
B4
คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย)
9
มติชน (กรอบเช้า/บ่าย)
14
ประชาชาติธุรกิจ
6
ไทยโพสต์
16
Bangkok Post
6
ประชาชาติธุรกิจ
27
ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย)
19